Generál Bečvář jednal v Indii s nejvyššími představiteli tamních ozbrojených sil

Autor: Kancelář Generálního štábu AČR

Náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář v minulém týdnu navštívil Indii, kde jednal s nejvyššími představiteli tamních pozemních sil, vzdušných sil a námořních sil. Zavítal také na vojenskou školu National Defence College a seznámil se s výcvikem 50. para brigády.

Armádní generál Josef Bečvář jednal v Indii s nejvyššími představiteli indických ozbrojených sil

Generál Bečvář přijal pozvání velitele indických pozemních sil generála Bipina Rawata, který zároveň stojí i v čele sboru velitelů ostatních druhů vojsk. Hlavním tématem jednání byla vzájemná spolupráce mezi Indií a Českou republikou v oblasti vzdělávání a výcviku.

„Česká republika a Indie dlouhodobě spolupracují v celé radě oblastí. Navázali jsme na závěry loňské návštěvy představitelů velení indických ozbrojených sil v České republice a zaměřili jsme se na společná témata, která mohou pomoci k rozvoji obou armád,“ řekl náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář.

Velkou pozornost této návštěvě věnovalo velvyslanectví České republiky v Dillí. Jednání se osobně zúčastnil velvyslanec ČR Milan Hovorka.

Uctil památku padlých vojáků

Generál Josef Bečvář nejprve položil věnec k pomníku Amar Jawan Jyotia, který byl postavený po indo-pákistánské válce v roce 1971. Zde uctil památku padlých vojáků indických ozbrojených sil. Poté se přesunul do areálu ministerstva obrany, kde zahájil oficiální dvojstranná jednání. Nejprve s generálem Bipinem Rawatou, který je velitelem indických Pozemních sil a stojí v čele sboru velitelů ostatních druhů vojsk.

Během návštěvy Indie se armádní generál Josef Bečvář setkal s velitelem námořních sil admirálem Sunil Lanbou a velitelem vzdušných sil leteckým maršálem BS Dhanoa. Navštívil také vojenskou a výzkumnou organizaci, kde ho přijal její ředitel S. Christopher.

V Dillí zavítal do National Defence College, což je nejprestižnější indická vojenská škola, v níž se vzdělávají indičtí důstojníci a generálové. Školu české delegaci osobně představil její velitel generálporučík YVK Mohan.

Zajímavým bodem programu návštěvy Indie byla návštěva 50. para brigády. Po úvodním brífinku předvedli indičtí vojáci ve výcvikovém prostoru brigády ukázky svého náročného výcviku.