Generál Bečvář jednal se svými aliančními protějšky v Bruselu o vojenských prioritách

Autor: mjr. Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb Armády České republiky

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář se ve dnech 15. až 17. ledna zúčastnil jednání Vojenského výboru NATO v Bruselu. Během setkání diskutovali náčelníci generálních štábů členských zemí o hlavních vojenských prioritách vycházejících z únorového jednání ministrů a červencového summitu NATO v Bruselu v roce 2017. Zabývali se také vyčleňováním sil a prostředků ve prospěch zahraničních operací, adaptací NATO na nové bezpečnostní hrozby a možnostmi spolupráce s partnery třetích stran.

Pokračování mise Resolute Support v Afghánistánu, které vyplynulo ze závěrů summitu NATO ve Varšavě, bude nadále směřovat k výcviku, poradenství a asistenci Afghánským národním obranným a bezpečnostním silám (ANDSF). Svoji působnost v regionu rozšíří i Česká republika.

„Připravujeme nasazení výcvikového, poradního a asistenčního týmu na podporu Provinční speciální jednotky v Lógaru a rozšíření našeho leteckého poradního týmu na základně HKIA. Plánujeme nasazení týmu EOD do struktury ženijní roty na základně Bagrám,“ shrnul zapojení českých vojáků armádní generál Josef Bečvář.

Spolupráce a partnerství s Ukrajinou

Jedním z témat byla spolupráce a partnerství s Ukrajinou. Probírány byly návrhy ke stabilizaci bezpečnostní situace v regionu a možnosti vojenské spolupráce s důrazem na rozvoj schopností tamní armády. Jednání byla zaměřena také na prohlubování spolupráce s Gruzií jako možného člena Aliance. Země je významným přispěvatelem do aliančních operací, například v Afghánistánu. Je zapojena také do misí EU v Mali a Středoafrické republice.

Při jednání o spolupráci s Irákem zdůraznili diskutující potřebu dalšího výcviku a poradenství bezpečnostních složek a institucí jako pomoc v boji proti terorismu a podporu k dosažení stability země. „Česká republika považuje svoje zapojení do globální koalice proti terorismu za jednu za svých priorit. Náš stát přispívá ke stabilizaci Iráku jak formou rozvoje humanitární pomoci, tak i vysíláním vojenských expertů k podpoře výstavby schopností iráckých ozbrojených sil,“ vysvětlil generál Bečvář.

Náčelníci generálních štábů se potkají na Slovensku

Během zasedání Vojenského výboru NATO jednal generál Bečvář se svým slovenským protějškem generálem Milanem Maximem o blížícím se setkání na úrovni náčelníků generálních štábů na Slovensku. Hovořil také s náčelníkem Ozbrojených sil Itálie generálem Claudiem Grazianem o možné bilaterální spolupráci obou armád.

Na pozvání náčelníka kanadského generálního štábu generála Jonathana Vance se generál Bečvář zúčastnil jednání ke společnému působení naší jednotky v Lotyšsku v rámci alianční předsunuté přítomnosti eFP (Enhanced Forward Presence) pod velením Kanady.

Na závěr se představitelé členských zemí dohodli, že budou pokračovat v posilování regionální bezpečnosti jak ze strany Aliance, tak i partnerů a ve zlepšení vojenské spolupráce a odstranění duplicit. Dále navrhli možnosti monitorování národních i spojeneckých vojenských aktivit, jejich koordinaci a celkové sladění