Generál Bečvář jednal se slovenským protějškem generálem Maximem

Autor: mjr. Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, GŠ AČR

Ve dnech 5. a 6. dubna se na Slovensku uskutečnilo další z pravidelných příhraničních setkání náčelníků generálních štábů Armády České republiky a Ozbrojených sil Slovenské republiky. Armádní generál Josef Bečvář se svým protějškem generálem Milanem Maximem během jednání prodiskutovali témata týkající se aktuální vojenské spolupráce obou zemí a rozvoje obranných schopností.

Generál Bečvář jednal se slovenským protějškem generálem Maximem

„Se slovenskou armádou spolupracujeme velice intenzivně. Podobná setkání nám dávají prostor k podrobným diskusím, jsou příležitostí k výměně zkušeností a poznatků jak při společných aktivitách, tak během nasazení v zahraničních operacích nebo v hotovostních silách,“ zdůraznil generál Bečvář.

V úvodu pracovní cesty navštívil generál Bečvář 5. pluk speciálního určení v Žilině, kde si během statické ukázky prohlédl techniku a vybavení jednotky a položil věnec k památníku vojákům Sil pro speciální operace.

Předali si zkušenosti z Pobaltí

Během společných jednání generálové hovořili o zkušenostech z působení jednotek v Pobaltí, které Česká republika v rámci výcvikové aktivity zemí V4 zahájila v prvním čtvrtletí minulého roku v Litvě a na které Slovensko navázalo vysláním jednotky do Lotyšska. Získané zkušenosti využívají obě armády k přípravě jednotek, které budou nasazeny v Pobaltí v sestavě sil eFP.

„České republika se do aliančních sil posílené předsunuté přítomnosti eFP zapojí od poloviny tohoto roku dvěma bojovými uskupeními. Mechanizovanou rotou pod vedením Německa na území Litvy v počtu do 230 osob a dále minometnou četou pod vedením Kanady na území Lotyšska v počtu do 60 osob,“ připomněl generál Bečvář.

Pozornost byla věnována vyčleňování sil a prostředků pro bojové uskupení Evropské unie (EU BG), které společně státy zemí V4 pod vedením Polska připravují pro druhou polovinu roku 2019. Armáda ČR převzala roli vedoucí země v oblasti logistiky a zdravotnictví.

Diskutovali o bilaterální spolupráci i vojenských cvičení

Generálové diskutovali o současném stavu bilaterální spolupráce a společných cvičeních v roce 2018. Hlavní výcvikovou aktivitou slovenské armády se státy V4 a přizvanými zahraničními partnery, na které se budou podílet i čeští vojáci, je cvičení Slovak Shield. To se uskuteční letos v září ve výcvikovém prostoru Lešť.

V závěru bylo projednáno vzdělávání odborníků v oblasti geografické podpory a obrazového zpravodajství a také spolupráce české a slovenské armády na oslavách 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Česká delegace se zajímala o zkušenosti svých kolegů při zapojení do stálé strukturované spolupráce PESCO, kde je Slovenská republika vedoucím státem pro projekt nepřímé palebné podpory.