Generál Bečvář diskutoval se studenty biomedicínského inženýrství v Kladně

Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností Generální štáb AČR

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky Josef Bečvář strávil část úterního odpoledne na Fakultě biomedicínského inženýrství, která sídlí v Kladně. Jde o jeden ze studijních programů ČVUT, který je zaměřený i na ochranu obyvatelstva, konkrétně na plánování a řízení krizových situací. Generál Bečvář zde se studenty hovořil na téma armády, jejích úkolů, prioritních směrů rozvoje a zahraničních misí.

Generál Bečvář zavítal do Kladna za studenty ČVUT

„Není příliš časté, aby náčelník Generálního štábu přednášel na civilní vysoké škole, proto mne vaše pozvání velmi těší a je důležité, aby se v dnešní době o armádě a zajištění naší bezpečnosti hovořilo. Ne vše se totiž v uplynulých letech povedlo a škrty skutečně citelně zasáhly do stavu armády. Naštěstí tato doba škrtání je již za námi a nyní znovu budujeme potřebné schopnosti. Nejde to ovšem z roku na rok. Je to dlouhodobý a postupný proces, při kterém je nezbytné doplnit personál, ale také obměnit techniku, z níž mnohou si z doby své základní vojenské služby pamatují ještě vaši rodiče, a také například posílit dislokační strukturu,“ řekl generál Bečvář při setkání se studenty a pedagogy, které se uskutečnilo v aule Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.

Během svého vystoupení pak armádní generál Josef Bečvář postupně přítomným přiblížil stav Armády České republiky, proces naplňování přijatých rozvojových koncepčních dokumentů, úlohu armády v krizovém řízení na území republiky a úkoly, jež naši vojáci plní v zahraničních operacích.

V následné diskuzi se pak studenti zajímali například o součinnost armády při plnění úkolů Policie České republiky v rámci protiteroristických opatření, zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru, zařazování osob do aktivní zálohy či o jednotlivé modernizační projekty.

Při závěrečném jednání generál Bečvář se zástupci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, které se uskutečnilo po přednášce, diskutoval možnosti prohloubení vzájemné spolupráce i nabídky uplatnění studentů v ozbrojených silách.
  • České vysoké učení technické patří k největším a nejstarším prestižním technickým vysokým školám v Evropě.
  • V současné době má osm fakult, na kterých studuje dohromady více než 21 tisíc studentů.
  • Kromě klasických strojírenských, elektrotechnických, stavebních, dopravních a dalších technických oborů je jeden ze studijních programů zaměřen i na ochranu obyvatelstva, konkrétně na plánování a řízení krizových situací.