Generál Bečvář se setkal s armádními kaplany

Autor: redakce ve spolupráci s hl. kaplanem plk. Jaroslavem Knichalem

Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva obrany hostilo ve dnech 6. až 8. března odborné shromáždění vojenských kaplanů. Vedl jej hlavní kaplan plukovník Jaroslav Knichal.

Generál Bečvář byl na setkání armádních kaplanů

První den setkání za kaplany dorazil náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář. „Chtěl bych vám poděkovat za vaši práci. Kam přijdu, slyším na kaplany slova chvály. A neříkám to proto, že jsem dnes mezi vámi. Těší mě, že si nesete důvěru vojáků,“ řekl generál Bečvář. Následovala neformální beseda, během níž kaplani přiblížili generálovi podobu své práce a aktivity ve prospěch příslušníků resortu, a to buď doma u vojenských útvarů nebo v zahraničních operacích.

Poté v místní kapli Nejsvětější Trojice proběhla bohoslužba, při které si všichni přítomní připomněli 75. výročí úmrtí generála duchovní služby Methoděje Kubáně.

Generál Kubáň se narodil v roce 1885 v Horní Bečvě na Valašsku. Dne 20. listopadu 1934 byl přidělen k Ministerstvu národní obrany a po převzetí agendy 1. prosince téhož roku ustanoven přednostou katolické skupiny I./6. (duchovního) oddělení Ministerstva národní obrany. Organizace svého resortu se ujal s mimořádným nasazením jemu vlastním.

Za pomoci nejbližších spolupracovníků začal řešit problémy, jimiž se dlouhá léta nikdo nezabýval. Bylo přikročeno k vypracování služebních předpisů vojenské duchovní služby, došlo k upravení záležitostí všech vyznání působících v čs. armádě a podařilo se položit základy ke zřízení kurzů pro vojenské duchovní, které na podzim roku 1936 přerostly ve zřízení školy na důstojníky duchovní služby v záloze. Dekretem prezidenta republiky z 23. srpna 1938 byl povýšen na generála duchovní služby. Generál Kubáň byl 27. srpna 1940 zatčen a uvězněn. V pátek 13. února 1942 převezen do koncentračního tábora Dachau, kde 5. března zemřel.