Generál Baloun jednal s veliteli Texaské a Nebraské národní gardy o spolupráci

Autor: mjr. Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb Armády České republiky

V rámci projektu o spolupráci „State partnership program“ přijeli do České republiky na třídenní návštěvu velitel Texaské národní gardy generálmajor John Nichols a velitel Nebraské národní gardy generálmajor Daryl Bohac. Ve čtvrtek 1. února přijal hosty na Generálním štábu 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Jiří Baloun. Ve stejný den také diskutovali s náměstkem ministryně obrany Jakubem Landovským a zástupcem náčelníka Generálního štábu - ředitelem SOC MO generálmajorem Jiřím Vernerem na Ministerstvu obrany ČR. Krátce se zde setkali i s ministryní obrany Karlou Šlechtovou.

Generál Baloun jednal s veliteli Texaské a Nebraské národní gardy

Jednání na Generálním štábu bylo zaměřeno na prohloubení spolupráce Armády ČR s národními gardami v oblasti společných cvičení a výměny zkušeností.

Během úvodní prezentace se generálové seznámili s hlavními akvizičními projekty zaměřenými na rozvoj a modernizaci armády v letech 2021 až 2025, které jsou zakotveny v základních dokumentech bezpečnostní politiky státu. Dalšími diskutovanými tématy byly priority armády do roku 2030 (vycházejí z dlouhodobého plánu o obraně), rozvoj a nasazení pasivních sledovacích systémů a ochrana proti zbraním hromadného ničení. Generálové ocenili, že Česká republika buduje vlastní obranné kapacity v rámci kolektivní obrany států NATO.

„Mezi hlavní akviziční projekty patří obměna BVP 2, další nákup obrněných transportérů Pandur, pořízení vozidel pro radiační, chemický a biologický průzkum a nákup děla 155 mm. Vzdušné síly chceme vybavit novými víceúčelovými vrtulníky, pozemními radiolokátory a dalšími prostředky protivzdušné obrany,“ shrnul generál Baloun.

Nasazení v misi AirPolicing na Islandu

V rámci diskuse se delegace seznámila s hlavními úkoly a aktivitami Vzdušných sil AČR s důrazem na nasazení v misi Air Policing na Islandu, která se uskutečnila za účasti Nebraské národní gardy. Závěr návštěvy byl věnován nasazení vojáků v zahraničních operacích a jednání se zástupci Ředitelství speciálních sil a Vojenské policie.

„Texaská a Nebraská národní garda jsou pro nás významnými zahraničními partnery. Intenzivní spolupráce, která trvá dvacet pět let, nepolevila a stále se prohlubuje. Zaměřujeme se zejména na výměnu zkušeností a společná cvičení jak v České republice, tak v Nebrasce a Texasu. Během jednání jsme identifikovali nové oblasti možné spolupráce pro nejbližší budoucnost,“ shrnul generál Baloun.

V pátek 2. února generálové navštívili 15. ženijní pluk v Bechyni, aby se seznámili se strukturou, hlavními úkoly a vybavením jednotky.


  • Spolupráce Armády České republiky s národními gardami Texasu a Nebrasky byla zahájena v roce 1993.
  • Tradičně probíhá v oblasti velení a řízení, posilování interoperability pozemních a vzdušných sil, kybernetické obrany, likvidace výbušných zařízení, ochrany proti zbraním hromadného ničení (OPZHN) či logistického podpory.
  • Neocenitelné zkušenosti si čeští a američtí kolegové vyměňují také při nasazení nevojenského charakteru, jako jsou živelné pohromy nebo mimořádné události, a dále při varování a ochraně obyvatelstva.