Generál Baloun jednal o spolupráci s Národními gardami států Texas a Nebraska

Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností Generální štáb AČR

Ve dnech 1. až 6. listopadu jsou v České republice na pracovní návštěvě velitelé americké Národní gardy států Texas a Nebraska generálmajor John F. Nichols a generálmajor Daryl L. Bohac. Kromě jednání na Generálním štábu čeká oba generály také návštěva řady českých vojenských útvarů.

Z hlavního jednání na Generálním štábu

Z hlavního jednání na Generálním štábu

Úvodním bodem programu bylo společné pracovní jednání, které se uskutečnilo ve středu 2. listopadu na Generálním štábu AČR. Americké generály přijal nejprve 1. zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík Jiří Baloun. Poté se uskutečnila další pracovní setkání, během nichž se hosté seznámili s prezentacemi o Armádě České republiky, jejích úkolech a účasti v zahraničních operacích.

„Hlavním bodem jednání byla diskuze ke společným výcvikový aktivitám v nadcházejícím roce a to se zaměřením na reálný výcvik jednotek. Dále jsme se vzhledem ke skutečnosti, že národní gardy jsou z velké části tvořeny rezervisty, zaměřili více i na posun v problematice aktivní zálohy našich ozbrojených sil,“ konstatoval generál Bečvář a doplnil: „V obecné rovině jsme se pak zabývali i posunem v dalších bodech legislativy, strategických dokumentech a spoluprací při modernizačních projektech.“ Součástí středečního programu pak bylo i jednání na ministerstvu obrany a setkání se zástupci Vojenské policie v čele s náčelníkem brigádním generálem Pavlem Křížem.

Spolupráce armád ČR a USA trvá přes 20 let

V této souvislosti je nutné připomenout, že úzká spolupráce naší armády s oběma národními gardami začala již v roce 1993 v takzvaném programu „Mil to Mil“, tedy ještě před vstupem České republiky do NATO. Blíže se ovšem rozebíraly pochopitelně zejména poznatky ze spolupráce v posledních letech a především pak záměr společných aktivit na nadcházející rok 2017. V rámci budoucí spolupráce byly jako hlavní zájmové body stanoveny oblasti výcviku Host Nation Support (podpora hostitelskou zemí) a logistiky, společný výcvik v mezinárodním prostředí, sdílení vojenského umění a zkušeností, spolupráce jednotek pozemních sil, pokročilý výcvik předsunutých leteckých návodčích, letecký výcvik při plnění letových úkolů na obranu vzdušného prostoru, podpora pozemních sil, vzdušného průzkumu či při výcviku v doplňování paliva za letu. Kladně byly hodnoceny i zkušenosti z malých výměnných stáží a česká strana rovněž nabídla další sdílení zkušeností v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení.

V dalších dnech pak zástupci Národní gardy států Texas a Nebraska postupně navštíví 24. základnu dopravního letectva v Praze-Kbelích, 22. základnu vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou, 102. průzkumný prapor v Prostějově, 7. mechanizovanou brigádu v Hranicích a 21. základnu taktického letectva v Čáslavi. Plánováno je také setkání s brigádním generálem Josefem Kopeckým – velitelem Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov.