Generál Baloun jednal na Slovensku s generálmajorem Miroslavem Kocianem

Autor: mjr. Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb Armády České republiky

První zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík Jiří Baloun v pátek 3. listopadu jednal v Bratislavě se zástupcem náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil Slovenské republiky (OS SR) náčelníkem štábu generálmajorem Miroslavem Kocianem. Generálové hovořili o zkušenostech obou armád během výcviku vojáků, nasazení v zahraničních operacích a v rámci mnohonárodních struktur a uskupení NATO.

Diskutovali také o spolupráci při organizaci 100. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 2018. Během návštěvy generála Jiřího Balouna přijal i ministr obrany Slovenské republiky Peter Gajdoš.

Český a slovenský národ spojuje společná historie, podobná mentalita, blízký jazyk i kultura. „Spolupráce naší armády se slovenskou patří v rámci NATO a EU mezi nejintenzivnější a dlouhodobě je nadstandardní. Pracujeme na mnoha společných projektech, naši vojáci se setkávají při mnohonárodních cvičeních, na zahraničních misích a v rámci mezinárodních úkolových uskupení,“ shrnul generál Baloun.

Generálové hovořili například o způsobu přípravy a vysílání vojáků do misí a na zahraniční pracoviště. Diskutovali také o úzké spolupráci armády s rodinami, příbuznými a známými vojáků, kteří plní úkoly mimo území mateřského státu a možnostech dovolené vojáků během nasazení.

Dotkli se také právního rámce působení jednotek na území cizího státu, který legalizují technické dohody a mezinárodní ujednání. Živým tématem byla i zdravotnická podpora v místě nasazení a mediální pokrytí.