Generál Alan navštívil českobudějovickou pěší rotu Aktivní zálohy

Autor: Miroslav Šindelář

Ve čtvrtek 6. dubna zavítal do Vojenského újezdu v Boleticích mezi cvičící aktivní zálohy ředitel Sekce rozvoje a plánování schopností MO brigádní generál Jaromír Alan, aby se na místě přesvědčil o tom, jak probíhá polní výcvik jednotky, na které bude navazovat taktické cvičení.

Generál Alan navštívil pěší rotu Aktivní zálohy českobudějovického krajského velitelství

„Chtěl jsem právě vidět, jak to v reálu probíhá, jestli s tím KVV má nebo nemá nějaké problémy, chtěl jsem vědět, jestli má nebo nemá navázané styky s okolními útvary, které mohou při výcviku pomáhat, posílají-li jim instruktory. Jsem naprosto spokojen, je senzační, že spolupráce funguje jak má. Velmi zkušení instruktoři předávají zálohám, které s entuziasmem tady cvičí, své nejnovější poznatky. To je opravdu velmi dobré zjištění a navíc mne potěšilo, že jsem tady na Boleticích potkal lidi, které znám ještě ze svého působení v útvaru ve Strakonicích a vím o nich, že už tehdy patřili k nejlepším,“ konstatoval generál Alan.

Pěší rota Aktivní zálohy, která působí při Krajském vojenském velitelství v Českých Budějovicích a velí jí major v záloze Miloslav Doležal, je naplněna na něco málo přes padesát procent. Z osmdesáti povolaných záložníků se jich cvičení účastní dvaašedesát a není mezi nimi nikdo, kdo by cvičit nechtěl. Spíše opak je pravdou.

Záložníci při ochraně jaderné eletkrárny

Ředitel KVV plukovník Alois Urban, který při inspekční cestě doprovázel generála Alana, uvedl, že v Boleticích se příslušníci zálohy připravují na taktické cvičení SAFEGUARD 2017 Temelín, které se za účasti více než dvou stovek osob uskuteční při Jaderné elektrárně Temelín.

„Drillují tady už známé postupy, vytvořili si zde celkem pět stanovišť, na nichž si opakují zdravotnickou, chemickou, či spojovací přípravu. Instruktoři Vojenské policie z Tábora s nimi zase procvičují činnost na kontrolních propouštěcích místech a vštěpují jim zásady důkladné kontroly osob. Náš člověk z KVV zase vede výcvik řidičů, kteří si ve zdejším nelehkém terénu opakují jízdu s nákladními vozidly a připravují se na přesun s přepravou osob,“ vysvětlil plukovník Urban.

Právě přesunem k jaderné elektrárně začne v neděli 9. dubna cvičení na ochranu velmi důležitého objektu SAFEGUARD 2017 Temelín. Spolu se zálohami se cvičení účastní strakoničtí protiletadlovci s technikou a příslušníci Policie ČR i krajští zdravotníci. Nebude samozřejmě chybět ani součinnost s bezpečnostní službou, která chrání vnitřní perimetr elektrárny. Cvičení pro záložníky potrvá týden, do pátečního odpoledne, kdy záložníci odevzdají zbraně a předají techniku a udělají tak tečku za letošní jarní částí soustředěného výcviku.