Francie nikdy nezapomíná

Autor: Jan Procházka

Ve čtvrtek 23. února 2012 převzali čtyři příslušníci Armády České republiky z rukou francouzského velvyslance v České republice Pierra Lévyho vysoká francouzská vyznamenání.

„Přispěli jste k rozvoji vzájemných vztahů mezi našimi armádami a jste přímo ukázkovým ztělesněním francouzsko-českého přátelství.“ Těmito slovy přivítal francouzský velvyslanec v české republice Pierre Lévy generálmajora Aleše Opatu, plukovníka Karla Klinovského, majora Miroslava Vejdu a nadporučici Veroniku Laníčkovou – čtyři české vojáky, kteří v uplynulých letech působili v zahraničních operacích a úzce spolupracovali s francouzskými veliteli a francouzskými vojenskými jednotkami.

Generálmajor Aleš Opata se s francouzskými kolegy setkává již od roku 1993, kdy působil v misi UNPROFOR a podílel se na osvobození francouzských vojáků z obklíčení při chorvatské iniciativě. „Francouzi nikdy nezapomenou na tento váš odvážný a vysoce symbolický akt pomoci, tolik potřebný mezi členy koalice. Žádná mise nemůže být úspěšná bez vzájemné podpory spojenců a vy jste Francii pomohl ve chvíli, kdy vás potřebovala,“ uvedl Pierre Lévy těsně před tím, než jménem prezidenta Francie a z moci svého úřadu jmenoval generála Aleše Opatu rytířem Řádu čestné legie.

Vysoké státní vyznamenání bylo generálu Opatovi uděleno také za jeho spolupráci s francouzskými jednotkami v operaci ISAF, kde působil v roce 2007 jako náčelník štábu PRT ve Fayzabádu a také za jeho neustálou podporu francouzsko-českého sbližování a vzájemné pomoci i v dnešní funkci zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – ředitele Společného operačního centra MO.

Vysoké francouzské vojenské vyznamenání – medaili Národní obrany nejvyššího stupně „Zlatou medaili“ převzal v Praze plukovník Karel Klinovský. Představitelé francouzské armády si vysoce váží a oceňují jeho aktivní práci na velitelství výcvikové mise NATO v Afghánistánu, jejímž posláním je organizovat ve spolupráci s afghánskými úřady výcvik místních policejních sil. „Příkladem vašeho osobního nasazení a neúnavné podpory je příchod českých školitelů do týmu ve Wardaku. Umožnil jste navázat potřebné kontakty a přičinil se o nasazení českých vojáků pod francouzské velení,“ uvedl ve své řeči francouzský velvyslanec.

O tom, že Francie opravdu nezapomíná se přesvědčili také major Vajda a nadporučice Láničková, kteří společně v roce 2010 působili na velitelství sil KFOR v Prištině v Kosovu. V té době nejenže na oddělení kartografické podpory sil KFOR, kterému major Vajda velel, pracovali také dva francouzští seržanti, ale především zástupcem velitele sil KFOR byl francouzský generál. Právě on nezapomněl na jejich vynikají práci a navrhl je na ocenění. Oba tak z rukou přidělence obrany podplukovníka Bruna Bucherieho převzali francouzskou pamětní medaili „Za službu v bývalé Jugoslávii“, kterou jim udělil francouzský ministr obrany.

Slavnostního aktu se také zúčastnil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek a další představitelé armády a rodinní příslušníci oceněných.

„Jsem velice hrdý, že právě tito čtyři příslušníci české armády obdrželi tato vysoká vyznamenání,“ sdělil přítomným novinářům na francouzské ambasádě v Praze generál Picek a dodal: „Nejen Francie, ale ani my nezapomínáme na hrdinský čin Aleše Opaty, kdy v třiadevadesátém roce řešil velice složitou situaci a pomáhal francouzským vojákům. Jsem velice vděčný Francii, že generál Opata obdržel toto vysoké státní francouzské vyznamenání."

Foto: Vladimír Marek