Fiktivní povodně doplnil výjezd k ekologické havárii a výstavba humanitární základny

Autor: majorka Mgr. Miroslava Štenclová, tisková mluvčí cvičení Engineer Rescuers 2016

Na Vyškovsku a ve slovenském městě Sereď pokračuje mezinárodní cvičení Engineer Rescuers, jehož námětem je společná humanitární operace při odstraňování následků velkých povodní na Moravě a jihozápadním Slovensku. Ve středu 7. září ženijní a záchranné jednotky vyjížděli k prvním zásahům.

Po provedené rekognoskaci poškozené komunikace ve fiktivní obci započali s výstavbou náhradního přemostění a zřídili přepraviště pásových obojživelných transportérů přes vodní tok a začali s pytlováním hráze, která hrozí protržením.

Výstavba MZHP

Výstavba MZHP

 Současně na jiném místě zahájili výstavbu materiální základny humanitární pomoci (MZHP) pro obyvatele, postižené povodněmi. Její výstavba by měla být dokončena do odpoledních hodin v pátek, s kapacitou pro tři sta osob.

 „Do činnosti je zapojeno třicet sedm osob s dvanácti kusy techniky. Ve výsledku bude postaveno třicet jedna stanů, z nichž dvacet bude ubytovacích, tři budou sloužit jako ošetřovna, tři jako jídelny, dále zde budou dva sprchové stany, vystrojovací středisko a stan pro dozorčího a ostrahu,“ vysvětluje kapitán Josef Zdanovec, velitel záchranné roty.

 Se záchrannou rotou cvičí i studenti

 Do cvičení je zapojeno také šest studentů fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Praha z oboru krizového řízení, kteří se zapojují do různých rozeher. Včera si vyzkoušeli role novinářů, kteří přijeli udělat první rozhovory z místa výstavby MZHP. „Je úžasné pozorovat, co všechno vojáci dokážou,“ uznala hned první den Iveta Jeníková, „Je neuvěřitelná jejich soběstačnost při výstavbě tohoto stanového městečka.“

Studenti ČVUT si vyzkoušeli role novinářů, kteří přijeli udělat první rozhovory z místa výstavby MZHP

Studenti ČVUT si vyzkoušeli role novinářů, kteří přijeli udělat první rozhovory z místa výstavby MZHP

 Ve slovenské Seredi mezitím vojáci evakuovali padesát civilních osob ze zaplavených domů spolu s patnácti kusy automobilní a nákladní techniky, začali s úpravami cest a výstavbou mostů.

  „Dále v ranních hodinách došlo u obce Sereď k simulované havárii civilní cisterny, z níž uniklo přes tři sta litrů pohonných hmot a znečistilo plochu v blízkosti řeky Váh. Byli povoláni ženisté s těžkou technikou, aby kontaminovanou zeminu odstranili a odvezli na skládku nebezpečného odpadu. Vše bylo za koordinace příslušníků Hasičského záchranného sboru,“ vysvětlil major Jozef Kasl, zástupce velitele cvičení Engineer Rescuers.