Etické semináře patří mezi priority Duchovní služby AČR

Autor: kpt. Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlové raketové brigády

Etický seminář, tematicky zaměřený na spolupráci, absolvovali ve dnech 1. až 2. listopadu příslušníci štábu velení strakonické protiletadlové raketové brigády. Ti byli v letošním roce poslední, kteří prošli tímto zaměstnáním, a pomyslně tak uzavřeli první kolo seminářů s uvedenou tématikou.

Etické semináře jsou založené na zážitkové pedagogice. Probíhají formou aktivit, které mají navodit atmosféru a podmínky konkrétní situace ve službě. V jejím průběhu jsou účastníci postaveni před úkol, který musí vyřešit. Hlavní kaplan AČR plukovník Jan Kozler nepovažuje etické semináře primárně za výcvikový nebo vzdělávací program. „Jsou to především okamžiky, které mají nabídnout vojákům adekvátní prostor, kde mohou naplno a bez obav vyjádřit svůj osobní názor nebo postoj a projevit to, co považují v životě nebo ve službě za důležité. Tím obohacují své kolegy, stejně jako sebe sama, protože tím získávají sebereflexi. Zkušenost se sebou samým, stejně jako s hlubšími názory svých kolegů, vedou k tomu, co je pro vojáka důležité – schopnost rozvíjet svou vlastní osobní identitu. Na ní totiž především závisí schopnost dobře obstát v neuvěřitelně širokém množství situací a souvislostí, do kterých může člověka jeho vojenská služba přivést,“ říká plukovník Kozler.

Semináře se řídí jasně danou metodikou. „Optimální účast je dvacet příslušníků. Zaměstnání by mělo probíhat v prostředí, které lidem není vlastní. Doporučuje se účast vedoucího nebo vrchního praporčíka,“ vysvětluje kapitán Marek Maxim Švancara, kaplan strakonické brigády.

Tato zaměstnání připravuje pro strakonické vojáky od začátku letošního roku. Pro první semináře si ke spolupráci přivzal své kolegy - kaplana Vojenské policie Praha, letecké základny v Čáslavi, ženijní brigády v Bechyni či kaplana Hradní stráže. „Každý z nich má svůj osobitý přístup. Já například upřednostňuji volnější průběh. Umožňuji lidem více hovořit, projevit se, a na závěr okomentuji jejich činnost ze svého úhlu pohledu,“ říká strakonický kaplan.

Při rozhovoru s ním mě zajímá, zda je nějaký rozdíl mezi skupinou tvořenou příslušníky štábu a lidmi z jednotky. Dozvídám se zajímavý postřeh. „Lidé ze štábu se v průběhu semináře projevují více jako individuality, ale zároveň mají větší smysl pro zodpovědnost. Jednotky jsou zase více semknuty a jsou i kreativnější.“ Jeho dojmy z ročního cyklu seminářů jsou velmi dobré: „Zapojení vojáků je výborné, dokáží se maximálně ztotožnit se zadanými úkoly. Během žádného semináře jsem se nesetkal s nezájmem či negativním hodnocením.“ Etické semináře hodnotí kladně i velitelé jednotek. Podle nich zvyšují u vojáků efektivitu při plnění úkolů a zlepšují mezilidské vztahy.

V současné době se pro strakonické vojáky připravuje další cyklus seminářů, tentokrát na téma motivace. Velkým přáním kapitána Švancary je rovněž zorganizovat tato zaměstnání ve stylu outdoorových aktivit.

  •  Na konferenci Duchovní služby AČR byly etické semináře prohlášeny jednou z priorit v činnosti vojenských kaplanů.
  •  Semináře začaly v AČR probíhat v roce 1999, a to jako víkendové akce (volnočasové) pro rekruty-vojáky v základním výcviku v období před složením vojenské přísahy.
  •  Od roku 2006 jsou pevnou součástí vzdělávacích a výcvikových programů všech kariérových a odborných kurzů při Ve-VA Vyškov.
  •  Od roku 2008 jsou zařazovány do ročních plánů výcviku jednotek.