Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Dvacet let úspěšné spolupráce

Dvacet let úspěšné spolupráce

15.5.2012 • V úterý 15. května se 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Miroslav Žižka setkal v Praze s velitelem Národní gardy státu Nebraska brigádním generálem Juddem Lyonsem a se zástupkyní velitele Národní gardy státu Texas brigádní generálkou Joyce Stevens. Oba jsou v České republice na pracovní návštěvě.

Generál Žižka jednal s představiteli obou národních gard o možnostech další spolupráce jak v rámci společného působení v zahraničních operacích, tak při přípravě, výcviku a vzdělávání vojáků. „Již dvacet let úspěšně existuje 'State Partnership Program',“ konstatoval hned v úvodu generál Žižka, ocenil jeho úspěšnost a poděkoval nejen za spolupráci v rámci tohoto programu, ale i za možnost využívat zařízení americké armády pro přípravu českých vojáků.

Spolupráce s americkou armádou je postavena na třech pilířích, kterými jsou v prvé řadě výcvik a příprava před nasazením jednotek do operací, dále spolupráce v rámci mezinárodního vojenského vzdělávacího programu IMET zaměřeného především do oblasti ochrany proti improvizovaným výbušným zařízením (IED) a třetím důležitým pilířem je tzv. program MIL to MIL orientovaný na spolupráci s oběma národními gardami.

Generál Žižka následně velmi ocenil společnou přípravu jednotek před nasazením do misí a zmínil například americkou pomoc při přípravě specialistů CLS (Combat Life Saver), předsunutých leteckých návodčích a specialistů v oblasti ochrany proti IED.

„Byla jsem v roce 1994, tehdy v hodnosti majorky, u zrodu spolupráce s českou armádou a ta je opravdu vynikající. Vidím velmi silné a oboustranně prospěšné stránky tohoto partnerství,“ zdůraznila brigádní generálka Joyce Stevens po jednání. „Pro nás je tím nejzákladnějším benefitem již jen to, že díky společné přípravě nakonec čeští vojáci zachraňují i životy amerických vojáků,“ uvedla generálka Stevens a vzpomenula čin rotného Michala Novotného – specialisty CLS, který v loňském roce zachránil život americkému vojákovi, za což obdržel americkou „Bronzovou hvězdu“.

„Budeme pokračovat ve spolupráci zejména při přípravě na operační nasazení,“ navázal na slova své kolegyně generál Lyons a vzpomenul české angažmá v ISAF, přičemž ocenil přínos českých vojáků v této operaci. Potvrdil, že mezi další oblasti, na které se dále zaměří, bude oblast ochrany proti IED, výcvik vojenských instruktorů, jazyková příprava a v budoucnosti by rád zahájil spolupráci i mezi vojenskými policiemi obou armád. Oba zástupci národních gard potvrdili i pokračování výměny zkušeností z přípravy a výcviku praporčického a poddůstojnického sboru.

V rámci svého pobytu v České republice navštíví američtí generálové dále 21. základnu taktického letectva v Čáslavi, 73. tankový prapor v Přáslavicích a Velitelství výcviku-Vojenskou akademii ve Vyškově.

Průměrné hodnocení (3 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
  • Generál Žižka se vítá s brigádním generálem Juddem Lyonems před budovou Generálního štábu Generál Žižka se vítá s brigádním generálem Juddem Lyonems před budovou Generálního štábu Generál Žižka se vítá s…
  • Generál Žižka s brigádní generálkou Joyce Stevens Generál Žižka s brigádní generálkou Joyce Stevens Generál Žižka s brigádní…
  • Před jednáním představitelů obou armád na Generálním štábu, brig. gen. Joyce Stevens, generálmajor Miroslav Žižka a brigádní generál Judd Lyons 
Před jednáním představitelů obou armád na Generálním štábu, brig. gen. Joyce Stevens, generálmajor Miroslav Žižka a brigádní generál Judd Lyons Před jednáním představitelů…
  • Krátký rozhovor před jednáním se nesl ve velmi přátelském duchu 
Krátký rozhovor před jednáním se nesl ve velmi přátelském duchu Krátký rozhovor před jednáním…
  • Představitelé národních gard států Texas a Nebraska - brigádní generálka Joyce Stevens a brigádní generál Judd Lyons 
Představitelé národních gard států Texas a Nebraska - brigádní generálka Joyce Stevens a brigádní generál Judd Lyons Představitelé národních gard…
  • Jednání obou delegací Jednání obou delegací Jednání obou delegací
  • Delegace národních gard států Texas a Nebraska Delegace národních gard států Texas a Nebraska Delegace národních gard států…
  • Zástupci obou armád na setkání se sdělovacími prostředky - brigádní generál Judd Lyons, brigádní generálka Joyce Stevens a generálmajor Miroslav Žižka Zástupci obou armád na setkání se sdělovacími prostředky - brigádní generál Judd Lyons, brigádní generálka Joyce Stevens a generálmajor Miroslav Žižka Zástupci obou armád na setkání…


Dvacet let úspěšné spolupráce
Autor: J. Kouba

Autor: plukovnice Mgr. Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR