Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Dvaadvacítka je od 1. prosince „vrtulníková“

Dvaadvacítka je od 1. prosince „vrtulníková“

5.12.2013 • Symbolický průlet formace vrtulníků Mi-24 a Mi-171Š odstartoval ve čtvrtek 5. prosince 2013 novou kapitolu v historii vrtulníkového letectva a zároveň v historii letecké základny v Sedleci-Vícenicích.

Za přítomnosti náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Petra Pavla, hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka a dalších představitelů armády, místní samosprávy, zástupců Svazu letců a klubu RAF se uskutečnil první slavnostní nástup příslušníků nové 22. základny vrtulníkového letectva.

Nová 22. základna vrtulníkového letectva vznikla ze dvou leteckých základen - 23. vrtulníkové z Přerova a 22. základny letectva ze Sedlece-Vícenic. Oficiálně zahájila činnost 1. prosince 2013 pod velením plukovníka Jiřího Vávry. Současná základna převzala od zanikající 22. základny letectva také bojový prapor včetně historického názvu Biskajská. Novou stuhu na bojový prapor připevnil tento den před nastoupenými vojáky náčelník Generálního štábu generálporučík Petr Pavel, který následně učinil i historicky první zápis do kroniky nově vzniklé 22. základny vrtulníkového letectva.

„Dnešním dnem skončilo dlouhé období plné emocí, které provázely náročný proces slučování dvou leteckých základen do jedné,“ konstatoval náčelník Generálního štábu generálporučík Petr Pavel a připomněl ekonomické důvody, které vedly k tomuto kroku. „Vaše základna se stala domovem vrtulníků Mi-171Š a Mi-24/35 a má své pevné místo ve struktuře AČR a vzdušných sil jako jedna ze dvou základen vyčleňovaných pro NATO. Vrtulníky MI-171Š po postupné modernizaci budete používat řadu dalších let. I přes všechnu nostalgii k vrtulníkům Mi-24/35 nebudeme schopni provozovat je déle než do roku 2018, pak už by náklady na jejich generální opravy byly vzhledem k jejich stáří a končící životnosti neúměrně vysoké. V tomto období pak předpokládáme jejich nahrazení lehkými víceúčelovými vrtulníky, které budou určeny pro podporu všech operací a zároveň budou využitelné i pro Integrovaný záchranný systém. Věřím, že to pro vás bude novým impulsem a výzvou,“ nastínil nejbližší budoucnost generál Pavel a popřál všem hodně úspěchů.

Na jeho slova navázal zástupce velitele vzdušných sil plukovník Jaromír Šebesta, který připomněl, že nová základna je v pořadí již pátým vrtulníkovým útvarem v historii vzdušných sil a vyzdvihl úkoly, které příslušníky základny čekají v následujícím období. „Příští rok bude ještě kritický. Máte však řadu zkušeností, jak z plnění úkolů doma, tak z mezinárodních cvičení, i ze zahraničních operací. Máte zkušené velitele a věřím, že i když to nebude jednoduché, vše zvládnete bez větších problémů jako doposud,“ konstatoval plukovník Šebesta.

„Jsem přesvědčen, že soustředění vrtulníků na jedno místo povede ke zkvalitnění a zefektivnění výcviku a potřebné úspoře finančních prostředků,“ zdůraznil jedno z pozitiv přijatých opatření velitel základny plukovník Jiří Vávra. Následně všem poděkoval za odvedenou práci a nezapomněl ani na ty, kteří končí a základnu opouštějí.

„Kraj Vysočina si velmi váží přítomnosti základny. Uvědomujeme si, co přítomnost armády a vojáků pro náš region znamená,“ konstatoval s uspokojením hejtman Běhounek a vojákům popřál hodně zdaru a krásné blížící se svátky.

Symbolickou tečku učinil dosavadní pověřený velitel rušené 22. základny letectva plukovník Milan Simr, který na této základně strávil v různých funkcích více jak dvacet let a svou třicetiletou aktivní službu v armádě tento rok končí. „ Leteckou základnu dělají především lidé. Jsem hrdý na to, co jsme společně dokázali,“ konstatoval plukovník Simr a vzpomenul úžasnou partu pilotů a techniků, se kterými spolupracoval a úspěchy vojáků, které dosáhli jak při budování základny, tak na mezinárodních cvičeních, v zahraničních operacích či při výcviku leteckých návodčích. Slavnostní nástup završilo předání medailí Svazu letců „Za zásluhy“ a slavnostní pochod příslušníků základny.


 • Historie náměšťského letiště se datuje již od roku 1956 založením 20. stíhacího, později stíhacího-bombardovacího leteckého pluku. Pamětníci pluku považují za významné období léta 1965 až 1968. V té době došlo k přezbrojení na nadzvukové letouny Su-7.
 • V sedmdesátých a osmdesátých letech se pluk účastnil řady významných cvičení, postupně však úloha bojového útvaru klesala a pluk se stal hlavním zdrojem vycvičených pilotů pro ostatní útvary stíhacího bombardovacího letectva.
 • Významným mezníkem pro základnu byl 28. říjen 1998, kdy byl 32. základně taktického letectva znovu udělen tehdejším prezidentem republiky Václavem Havlem čestný název „Biskajská“. Poprvé byl tento čestný název propůjčen v roce 1990.
 • V březnu roku 1994 byl pluk reorganizován na 32. základnu taktického letectva a v listopadu roku 2003 na 22. základnu letectva vyzbrojenou letouny L–39 ZA a v roce 2008 doplněna o bitevní vrtulníky Mi 24/35.
 • Na podzim 2013 byl na základně ukončen provoz letounů L-39 ZA a na základnu se přemístily z Přerova dopravní vrtulníky Mi-171Š.
 • Nová 22. vrtulníková základna letectva nyní disponuje 16 vrtulníky Mi-171 Š a 10 vrtulníky Mi-24/35.


Průměrné hodnocení (10 hlasů): 3.8, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
 • Podání hlášení NGŠ AČR před zahájením slavnostního nástupu. Podání hlášení NGŠ AČR před zahájením slavnostního nástupu. Podání hlášení NGŠ AČR…
 • Přivítání vážených hostů na slavnostním nástupu Přivítání vážených hostů na slavnostním nástupu Přivítání vážených hostů…
 • Dekorování bojového praporu generálporučíkem Petrem Pavlem Dekorování bojového praporu generálporučíkem Petrem Pavlem Dekorování bojového praporu…
 • Provedení 1. zápisu do kroniky 22. zVrL. Provedení 1. zápisu do kroniky 22. zVrL. Provedení 1. zápisu do kroniky…
 • Náčelník GŠ AČR genpor. Petr Pavel při zahájení projevů na slavnostním nástupu. Náčelník GŠ AČR genpor. Petr Pavel při zahájení projevů na slavnostním nástupu. Náčelník GŠ AČR genpor. Petr…
 • Slavnostní nástup příslušníků základny Slavnostní nástup příslušníků základny Slavnostní nástup…
 • Vzdání pocty za tónů státní hymny. Vzdání pocty za tónů státní hymny. Vzdání pocty za tónů státní…
 • Nastoupené letky 22. zVrL Nastoupené letky 22. zVrL Nastoupené letky 22. zVrL
 • Provedení slavnostního pochodu (1). Provedení slavnostního pochodu (1). Provedení slavnostního pochodu…
 • Provedení slavnostního pochodu (2 Provedení slavnostního pochodu (2 Provedení slavnostního pochodu…

Autor: plukovnice Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR