Doupovský zelenáč podvanácté

Autor: Stanislav Stebila, pracovník pro styk s veřejností SOVZ Hradiště

Na hranicích vojenského výcvikového prostoru Hradiště, známějšího mezi místními obyvateli a staršími vojáky pod názvem Doupov, se nachází také tábořiště s vodní nádrží Sedlec.

Středisko obsluhy výcvikového zařízení Hradiště zde ve spolupráci s Klubem přátel města Kadaně v rámci spolupráce s veřejností, volnočasových aktivit a eliminace sociálně nežádoucích jevů pravidelně pořádají Přežití dětí v přírodě - Doupovský zelenáč.

Akce je určena dětem z dětských domovů a dětem z pořádajících organizací ve věku od 8 do 17 let. Letošní, už dvanáctý ročník se konal ve druhém červnovém víkendu. V pátek 11. června, v den zahájení, se děti zapojily v prostoru tábořiště do stavění vojenských stanů, přípravy tábora a byly rozděleny do soutěžních družstev pod vedením odborných vedoucích, kterými byli příslušníci žatecké 4. brigády rychlého nasazení.

Děti prošly vodáckým výcvikem, věnovaly se pohybovým a míčovým hrám. V programu nechyběla ani noční patrola. Sobota patřila adrenalinové branné soutěži „Doupovský zelenáč“, se zaměřením na pohyb v přírodě a splnění soutěžních disciplín. Náročnost soutěže byla především ve zdolávaní řady překážek na třináctikilometrovém úseku. Na trase děti zvládaly práci s mapou a buzolou, orientaci v terénu, brodění, zdravovědu, hod granátem na cíl, nechyběla střelba ze vzduchové pistole, vodácký výcvik, hašení požáru a také stavba bivaků nutných pro táboření v přírodě.

Žatečtí záchranáři po absolvování branné soutěže dětem předvedli záchranu a ošetření osob s vážným poraněním. Příslušníci Městské policie z Kadaně v rámci protidrogové osvěty představili zajímavé ukázky výcviku a zásahů služebních psů.

Závěrečný den se nesl ve znamení vodních her. Po nich už následoval jen likvidace dočasného tábora s nezbytným úklidem prostranství a vyhodnocení akce včetně předání diplomů.

Smyslem celého projektu je nejenom účelně využít volnočasové aktivity dětí a dospělých, ale také vést mládež ke kladném vztahu k přírodě. Mnohé z nich v pozdějším věku projevují vážný zájem o službu v ozbrojených silách.

Řada vojáků právě 4. brn se stala profesionály z organizací, které Doupovského zelenáče pořádají.

Při předávání diplomů patřil závěrečný potlesk necelé padesátky dětí a desítky rodičů všem, kteří se ve svém volném čase již řadu let věnují práci s mládeží. Jsou to nejenom příslušníci Armády České republiky, ale také zástupci organizací:

Cyril Hauptmann (Klub přátel města Kadaně), Josef Slunéčko (Obecní úřad Mašťov), Jan Apolen (Mladý hasič Kadaň), Vítězslav Kýna (Hasičský záchranný sbor Kadaň), Vladimír Išler (Vodní sporty Kadaň), strážníci Radek Wožniak, Stanislav Kobza a Radek Vyhnálek (Městská policie Kadaň), starosta Kateřina Krupičková (Červený kříž), Josef Roub (Letecká škola Radonice), Tomáš Žák (Doupovští vlci), Slavomil Jurnečka a manželé Veselí (Záchranáři Žatec).