Doškolovací výcvik prověřil nováčky v drsném přežití v tísni i v rozdělání ohně

Autor: Petra Nováková a Helena Řebíčková

Jednadvacet nováčků v minulém týdnu absolvovalo Doškolovací intenzivní výcvik nových příslušníků 143. zásobovacího praporu Lipník nad Bečvou. Výcvik navazoval na úspěšně absolvovanou základní přípravu u Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov.

K doškolovacímu intenzivnímu výcviku přistoupili nováčci zodpovědně a s odhodláním.

První polovina výcviku se zaměřila na teoretickou vševojskovou přípravu nováčků. Vojáci absolvovali výuku v oblasti topografie, spojovací přípravy a poskytování první pomoci. Na učebně střelecké přípravy se zdokonalili v manipulaci s útočnou puškou a pistolí. Zbývající čas trávili tělesnou přípravou a speciální tělesnou přípravou, jejichž součástí byl například nácvik boje zblízka či vojenské lezení.

Ve druhé polovině výcviku na vojáky čekala zejména praktická příprava. Trénovali bojové drily při napadení protivníkem a boj zblízka, činnost při odsunu raněného a budování ženijních zátarasů. V prostoru střelnice Smilov pak nacvičovali střelby z útočné pušky a pistole.

Výcvik v přežití v tísni

„Celodenním programem byl výcvik v přežití v tísni, při němž instruktoři seznámili vojáky s nezbytnou výbavou a způsobem jejího efektivního sbalení, s budováním improvizovaných přístřešků z neseného i přírodního materiálu, rozděláváním ohně a likvidací ohniště. Na závěr byl vyhlášen tzv. „firetest“, při němž vojáci museli improvizovaně rozdělat oheň. Všichni v testu obstáli,“ konstatoval velitel 143. zásobovacího praporu Lipník nad Bečvou podplukovník Pavel Crhonek s tím, že na konci výcviku museli ještě napsat závěrečný test.

„Doškolovacím intenzivním výcvikem chceme nastavit jednotnou úroveň vycvičenosti nováčků a dát jim potřebný základ znalostí a dovedností k tomu, aby se mohli co nejdříve a plnohodnotně začlenit do fungujících jednotek,“ sdělil podplukovník Pavel Crhonek. Upozornil, že tento koncept využívají i další prapory AČR.

Kladné hodnocení, pozitivní přístup

Také instruktoři hodnotí výcvik kladně. Těší je zejména pozitivní přístup a zájem nováčků o výcvik, ale také jejich odhodlání ukončit ho v plném počtu a s co nejlepšími výsledky.

„Cílem intenzivního doškolovacího výcviku bylo prohloubení či nabytí znalostí a dovedností tak, aby vojáci dosáhli stejné úrovně jako již stávající příslušníci praporu. To by mělo posílit jejich odborné kvality, usnadnit bezproblémové začlenění do jednotky a eliminovat potíže při plnění úkolů na rotách,“ zhodnotil význam a důležitost výcviku nových příslušníků jednotky plukovník Stanislav Hudeček, velitel 14. pluku logistické podpory, který cvičící vojáky v průběhu výcviku navštívil.