Do Liberce přijeli alianční partneři. Procvičovali činnost při použití zbraní hromadného ničení

Autor: kapitánka Vlastimila Cyprisová, 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany

Incidenty spojené s použitím a únikem radioaktivních, chemických a biologických látek a průmyslových škodlivin a jejich vliv na operace sboru řešil štáb velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany (brchbo) předurčené pro Spojenecký sbor rychlé reakce (ARRC). Cvičení pod názvem „Yellow Cross 2012“ se uskutečnilo minulý týden v Liberci.

V kasárnách 6. října vyrostlo „stanové“ velitelství s veškerým zázemím a vybavením pro alianční partnery z Dánska, Nizozemí, Polska, Velké Británie a USA. Námět cvičení byl situován na fiktivní území Giant Kingdom. Kvůli politické nestabilitě zemí sem byly vyslány alianční jednotky NADAFOR.

Takzvaná skupina rozehry, jež tvořili příslušníci 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany, dánského pracoviště výstrahy a varování a velitelství spojeneckého sboru, rozehrávala náměty cvičení. Major Lovell z velitelství ARRC k tomu řekl: „Dohlížíme na to, jakým způsobem se provádí varování a vyrozumívání jednotek a zda je tato činnost dostatečně efektivní, abychom garantovali jednotkám včasné vyrozumění a zamezili jejich zasažení.“

Jedním z hlavních úkolů štábu brigády radiační, chemické a biologické ochrany pro ARRC bylo monitorování radiační, chemické a biologické situace v operačním prostoru. Štáb koordinoval činnost podřízených jednotek: českého praporu radiační, chemické a biologické ochrany a britského pluku radiační, chemické a biologické ochrany (Joint CBRN Regiment) a samostatné německé roty radiační, chemické a biologické ochrany (CBRN Def Company). Příslušníci štábu plnili úkoly chemického zabezpečení během hlavních bojových operací sboru a byli připraveni řešit incidenty spojené s použitím zbraní hromadného ničení.

„Cvičení bylo prověrkou připravenosti velitelství a štábu,“ uvedl velitel velitelství brchbo pro ARRC plukovník Martin Odráška a dodal: „Úkolem velitelství je připravovat se k nasazení v operacích jako součást sil sboru, sjednotit koncepci ochrany proti zbraním hromadného ničení v rámci sboru, velet přiděleným jednotkám v operaci a koordinovat činnost chemických jednotek jednotlivých divizí sboru.“