Do kurzů základní přípravy ve Vyškově nastoupilo téměř pět set nováčků

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

V úterý 2. ledna nastoupilo k Centru základní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově dalších pět stovek nováčků.

Vyškov: Do kurzů základní přípravy nastoupilo téměř 500 nováčků

Jedná se o 391 rekrutů AČR, které zde čeká absolvování tříměsíčního výcviku, ale také o 54 nových příslušníků Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR a 13 účastníků dobrovolného vojenského cvičení. Ty čeká společný šestitýdenní výcvik.

„Cílem každé základní přípravy je naučit vojáka základním právům a povinnostem, naučit jej základním činnostem potřebným v boji, naučit jej obsluze a střelbě z útočné pušky, pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby,“ vysvětlil nový náčelník Centra základní přípravy podplukovník Peter Istenčin.

V loňském roce přišlo do armády více než 2170 nových vojáků a i v tom letošním jsou vyškovští připraveni na nápor dvou tisícovek nováčků ve třech nástupních termínech - 3. dubna, 1. srpna (pro nové studenty Univerzity obrany Brno) a 1. října.