Do kurzů základní přípravy nastoupilo dalších šest stovek nováčků

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Dalších šest stovek nováčků nastoupilo v pondělí 2. října k Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov. Jde jak o rekruty Armády České republiky, tak členy Aktivní zálohy i dobrovolníky.

Vyškov: Do kurzů základní přípravy nastoupilo dalších šest stovek nováčků

Společenským klubem kasáren Dědice, který se proměnil v přijímací středisko, postupně v průběhu dne prošlo více než 530 armádních nováčků, více než 50 nových příslušníků Aktivní zálohy a 15 účastníků dobrovolného vojenského cvičení.

„Připravte si rozhodnutí o povolání do služebního poměru a občanský průkaz,“ hlásala hned první informační tabule před sálem, ve kterém čekala řada zástupců nejen samotného vyškovského velitelství, ale i Agentury personalistiky či krajského vojenského velitelství. Na každého nováčka čekalo kolečko plné vstupních formalit – personální či finanční zabezpečení, bezpečnostní manažer, výdej čipových karet, evidence… Nechyběla ani základní zdravotní evidence.

Zařazeni v četách

Zatím sice ještě v civilu, ale již při těchto vstupních formalitách jsou všichni nováčci zařazeni do čet. Od samotného začátku se tedy očekává absolutní vojenská kázeň a reakce na povely velitelů a instruktorů. V kasárnách se to hemžilo početnými skupinami civilistů, kteří si vyřizovali ubytování, výdej stravy, postupný výdej vojenského materiálu a vystrojení. Odpoledne je čekala ještě prohlídka areálu, večer pak společná úvodní beseda a seznámení se s hlavními funkcionáři či základy pořadové přípravy.

První den byl náročný a v jiném tempu se nebudou odehrávat ani další dny. Adaptace na vojenský režim a prostředí není vůbec jednoduchá. Připravenost pro vojenské poslání tak postupně ve všech směrech prověří u armádních nováčků tříměsíční a u Aktivních záloh a dobrovolníků šestitýdenní výcvik. V jeho průběhu pak všechny tyto skupiny složí slavnostní vojenskou přísahu.