Do Jordánska odletělo sedm milionů kusů nábojů, které už česká armáda nepotřebuje

Autor: kpt. Iva Machová, Správa letiště Pardubice

Ve čtvrtek 22. dubna odletělo z pardubického letiště poslední ze šesti dopravních letadel přepravující munici pro Jordánsko. Jde o dar schválený vládou České republiky v uplynulých letech, který čítá celkem 3,8 milionu nábojů pro útočné pušky a 3 miliony kusů nábojů pro kulomety.

Do Jordánska odletělo sedm milionů kusů nábojů, které už česká armáda nepotřebuje

Všech šest letů bylo pro Správu letiště Pardubice velice významných. Úplně poprvé si vojáci vyzkoušeli použití nově dodaného materiálu a techniky. „Po předchozích úspěšných vojskových zkouškách jsme k zajištění přepravních úkolů použili nakladač K-loader, šestitunový vysokozdvižný vozík a tenzometrické váhy pro vážení leteckého materiálu, což nám dosud na letišti chybělo. Všichni vojáci si vedli velice dobře a prokázali tak zvýšení úrovně připravenosti a schopností Správy letiště Pardubice v logistické podpoře koaličních partnerů,“ zhodnotil velitel Správy letiště Pardubice podplukovník Ivo Šťastný.

Podobné přepravy nejsou na pardubickém letišti ojedinělé. V předchozích letech odtud odlétaly transportní letouny s nepotřebnou municí do Iráku na podporu boje proti tzv. islámskému státu. Dary munice a vojenského materiálu jsou odrazem dlouhodobé politiky vlády České republiky a jejích zahraničně-politických priorit. Odsuny munice nijak neovlivní bojeschopnost Armády České republiky. Jde o výzbroj ze starších zásob, u níž se nepředpokládá její další využití.

S přepravou pomáhali vojáci i zaměstnanci Agentury logistiky

I když přepravu zajišťovala svým letounem jordánská strana, bez podpory Armády České republiky by se celá akce neuskutečnila. V místě Správy letiště Pardubice působili ve vzájemné kooperaci vojáci a občanští zaměstnanci Agentury logistiky, konkrétně Centra zabezpečení zahraničních operací a MS a Centra zabezpečení munice organizováním letů, přepravy munice ze skladů, proclení, paletizaci a síťování.

Výraznou pomoc přitom poskytovali i vojáci ze 14. pluku logistické podpory, neboť na 289 palet se muselo naložit přes 184 tun materiálu. Akci velel kapitán Pavel Netolický z Agentury logistiky, na bezpečnost při přepravě z muničních základen a ochranu perimetru při nakládce dohlížela Vojenská policie. Správa letiště Pardubice zase odpovídala za koordinaci prací, nakládku a asistenci.