Do Jordánska odletělo sedm milionů kusů nábojů, které už česká armáda nepotřebuje

Autor: kpt. Iva Machová, Správa letiště Pardubice

Ve čtvrtek 22. dubna odletělo z pardubického letiště poslední ze šesti dopravních letadel přepravující munici pro Jordánsko. Jde o dar schválený vládou České republiky v uplynulých letech, který čítá celkem 3,8 milionu nábojů pro útočné pušky a 3 miliony kusů nábojů pro kulomety.

Všech šest letů bylo pro Správu letiště Pardubice velice významných. Úplně poprvé si vojáci vyzkoušeli použití nově dodaného materiálu a techniky. „Po předchozích úspěšných vojskových zkouškách jsme k zajištění přepravních úkolů použili nakladač K-loader, šestitunový vysokozdvižný vozík a tenzometrické váhy pro vážení leteckého materiálu, což nám dosud na letišti chybělo. Všichni vojáci si vedli velice dobře a prokázali tak zvýšení úrovně připravenosti a schopností Správy letiště Pardubice v logistické podpoře koaličních partnerů,“ zhodnotil velitel Správy letiště Pardubice podplukovník Ivo Šťastný.

Podobné přepravy nejsou na pardubickém letišti ojedinělé. V předchozích letech odtud odlétaly transportní letouny s nepotřebnou municí do Iráku na podporu boje proti tzv. islámskému státu. Dary munice a vojenského materiálu jsou odrazem dlouhodobé politiky vlády České republiky a jejích zahraničně-politických priorit. Odsuny munice nijak neovlivní bojeschopnost Armády České republiky. Jde o výzbroj ze starších zásob, u níž se nepředpokládá její další využití.

S přepravou pomáhali vojáci i zaměstnanci Agentury logistiky

I když přepravu zajišťovala svým letounem jordánská strana, bez podpory Armády České republiky by se celá akce neuskutečnila. V místě Správy letiště Pardubice působili ve vzájemné kooperaci vojáci a občanští zaměstnanci Agentury logistiky, konkrétně Centra zabezpečení zahraničních operací a MS a Centra zabezpečení munice organizováním letů, přepravy munice ze skladů, proclení, paletizaci a síťování.

Výraznou pomoc přitom poskytovali i vojáci ze 14. pluku logistické podpory, neboť na 289 palet se muselo naložit přes 184 tun materiálu. Akci velel kapitán Pavel Netolický z Agentury logistiky, na bezpečnost při přepravě z muničních základen a ochranu perimetru při nakládce dohlížela Vojenská policie. Správa letiště Pardubice zase odpovídala za koordinaci prací, nakládku a asistenci.