Do čela armády nastupují noví lidé

Autor: plukovnice Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

Změny na nejvyšších pozicích se týkají armádního velení i zahraničních pracovišť.

Dnem 1. července 2011 byl zařazen na pozici zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelníka štábu generálmajor Petr Pavel. Ve funkci vystřídal generálmajora Josefa Bečváře, který míří do vojenské diplomacie. Generál Petr Pavel předtím působil od roku 2007 v zahraničí, naposledy na pozici národního vojenského představitele České republiky při Vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE).

Dnem 1. srpna 2011 nastoupil na pozici zástupce náčelníka Generálního štábu AČR-Inspektora AČR generálmajor František Malenínský. Ve funkci vystřídal generálmajora Čestmíra Tesaříka, který již od 1. července 2011 působí jako národní vojenský představitel České republiky při Vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) v belgickém Monsu. Generál Malenínský nastupuje do stávající pozice z místa zástupce náčelníka štábu pro vojenskou spolupráci Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE).

Dnem 1. srpna 2011 vystřídal dosavadní ředitel sekce plánování sil MO generálmajor Jiří Baloun v Bruselu na pozici vojenského představitele České republiky při NATO a EU generálporučíka Jaroslava Kolkuse, který zde působil od roku 2008 a po téměř 35 letech služby v armádě odchází do zálohy. Ke stejnému datu se novým ředitelem sekce plánování sil MO stal plukovník František Mičánek, který se vrátil z působení v NATO Defence College v Itálii.

Dnem 1. srpna dochází i ke změnám na velitelství sil podpory. Na místo velitele sil podpory byl zařazen brigádní generál Ján Gurník, který se do České republiky vrací po tříletém působení ve funkci ředitele sekce logistiky na spojeneckém velitelsví JFC v Brunsumu. Jeho zástupcem se ke stejnému datu stává brigádní generál Pavel Rybák, který zde do současnosti zastával funkci náčelníka štábu. Dosavadní velitel sil podpory brigádní generál Jaroslav Kocián odchází na velitelství NATO do Bruselu, kde bude působit na pozici ředitele sekce logistiky mezinárodního vojenského štábu.