Devět udřených z MLCC si na chvíli oddychne

Autor: major Jan Šulc, Capable Logistician 2013, Slovensko

Připravit dosud největší mnohonárodní logistické cvičení Capable Logistician 2013 a řídit jeho realizaci nebylo rozhodně snadné. Pokud se ale domníváte, že to byl úkol pro početné štáby, pak jste na omylu. S úkolem se muselo poprat pouhých 14 členů MLCC. Bez podpory ostatních a zejména hostitelské země – Slovenska - by to ale pochopitelně nebylo možné.

Jak říká plukovník Miroslav Pelikán, ředitel Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky (MLCC): „S intenzivní přípravou cvičení Capable Logistician (CL13) jsme začali zhruba před dvěma roky, krátce po vzniku Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky. Jen pro vaši představu v MLCC nás působí pouhých 14 a s ohledem na další plněné úkoly i nutnost zajistit běžný život útvaru se přímo na přípravě CL13 mohla trvaleji podílet jen polovina z nás.“ V takových počtech pochopitelně nemohlo MLCC dělat vše samo. „Naším úkolem bylo především zpracovat základní ideu cvičení, plánovací dokumentaci a příslušné právní dokumenty. Představit jej účastnickým zemím, zorganizovat jednotlivé přípravné a plánovací konference a jednání pracovních týmů. Dohlédnout na rozdělení úkolů a kompetencí mezi jednotlivé státy a organizace,“ upřesňuje plukovník Pelikán, který byl zároveň i ředitelem celého cvičení Capable Logistician 2013.

Projektovým ředitelem cvičení Capable Logistician 2013 byl Petr Jedlink z MLCC. Na jeho bedrech po nespočtu úkolů v průběhu přípravného období leželo i řízení a koordinování praktické denní rutiny hlavních štábů cvičení takzvaného EXDIR a EXCON. Vedení porad je z tohoto pohledu jen špičkou pomyslného ledovce, což dokládají i následující slova Petra Jedlinka: „Rozběhnout cvičení za účasti tolika států a organizací, nastavit jednotlivé řídící a kontrolní vazby a spolupráci cvičících jednotek, štábu pro rozehru a podporu hostitelské země byl náročný úkol pro všechny z MLCC i EXDIR jako takového, ale díky pozitivnímu a proaktivnímu přístupu a schopnostem zainteresovaných i jejich zkušenostem z přípravy zcvičení se vše povedlo zvládnout.“

Pochopitelně nelze opomenout ani další klíčové příslušníky MLCC na kterých stála příprava a realizace cvičení. Podplukovník Petr Šaraj navázal na svoji práci při organizaci ukázkového dne cvičení DV DAY a stal se srdcem skupiny hostů – Visitors cell. Podplukovník Štefan Wozniak ze Slovenska řešil veškeré aktuální úkoly po boku ředitele cvičení plukovníka Pelikána. Osobou udržující stále veselou náladu na štábu EXDIR byla kapitánka Veronika Šedivcová, která měla zároveň i obdivuhodný přehled o všem a všech a byla připravena každému pomoci a poradit. S jejím hlasem se pak mohli seznámit i všichni přítomní hosté na dynamické ukázce, kterou komentovala. Vladimír Šimunkin organizoval blok statických prezentací firem v rámci takzvaných Industry Days cvičení CL13. Jiří Vrba se zase podstatnou měrou podílel na práci skupiny rozehry v rámci štábu EXCON. Nadpraporčík Luboš Moravanský ve spolupráci se svými kolegy od slovenských spojařů vždy ochotně podal ostatním pomocnou ruku při řešení požadavků na informační a spojovací systémy v rámci EXDIR a s praporčíkem Martinem Haviarem se zase setkali všichni ti, kteří procházeli registrací na hotelech.

Velkými pomocníky pro MLCC přímo na Lešti byly po dobu cvičení i poručice Nela Eliášová ze 152. ženijního praporu, poručice Dana Drdlová z 311. praporu chemické a biologické ochrany a praporčice Lucie Blahovcová působící nyní v aliančních strukturách. Jmenovat všechny ostatní, především kolegy za slovenskou stranu, ale i ostatní státy bohužel v tomto článku není možné. Přesto jim všem patří velký dík, jak ostatně podotkl i plukovník Miroslav Pelikán během takzvaného ENDEX meetingu, který se uskutečnil dne 21. června 2013 v 14.00 hodin a uzavřel druhou ze tří fází cvičení Capable Logistician 2013.

Nyní čeká cvičící neméně náročná závěrečná fáze takzvaného „re-deploymentu“, tedy stažení sil a prostředků zpět domů a vyrovnání všech závazků v místě působení. Tato fáze by měla být dokončena do 26. června 2013, kdy celé cvičení Capable Logistician 2013 oficiálně končí.