Dětská skupina v posádce v Brandýse nad Labem oslavila rok a má plnou kapacitu

Autor: kapitánka Lucie Machorková, tisková a informační důstojnice 26. pluku velení, řízení a průzkumu

Už rok funguje dětská skupina v posádce Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Ještě minulý rok na začátku března se zde starali o třináct dětí, v srpnu se však počet navýšil o deset. V současnosti je kapacita plně využita. Dětskou skupinu navštěvuje dvacet čtyři dětí ve věku od dvou do čtyř let.

Dětská skupina v posádce Brandýs nad Labem – Stará Boleslav slaví rok provozu

„Jsem rád, že po ročním fungování byl cíl zřízení dětské skupiny, tedy lepší sladění profesního, rodinného a osobního života našich zaměstnanců, beze zbytku splněn. Poskytováním péče o děti v těsné blízkosti pracoviště nabízíme našim vojákům významný benefit. Dalším plusem je možnost umístit do dětské skupiny dítě již od dvou let věku, což některým rodičům usnadní rozhodování v otázce dřívějšího návratu do pracovního procesu po mateřské a rodičovské dovolené,“ zhodnotil přínos velitel 26. pluku velení, řízení a průzkumu plukovník gšt. Milan Malík, kterého státní tajemník Ministerstva obrany pověřil provozováním dětské skupiny.

Po prvotních úskalích se nakonec podařilo vytvořit stabilní zázemí dětské skupiny pro děti zaměstnanců posádky. Dětskou skupinu mohou navštěvovat děti od dvou let až do věku povinné předškolní docházky. Rodiče mají na výběr dvě možnosti péče v závislosti na frekvenci docházky dítěte – pravidelná nebo nepravidelná. V současné době je kapacita staroboleslavské dětské skupiny plně využita, službu péče o dítě využívají rodiče celkem dvaceti čtyř dětí od dvou do čtyř let, z toho čtyřem dětem je poskytována nepravidelná péče.

Kolektiv dětské skupiny také úzce spolupracuje s rodiči dětí, ale i s posádkovými útvary a zařízeními a městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.


  • Analýza potřebnosti zřízení dětské skupiny v posádce Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se uskutečnila v lednu 2015 a zúčastnilo se jí 902 zaměstnanců pečujících o 240 dětí předškolního věku.
  • Z analýzy udržitelnosti pak vyplynulo, že v posádce lze minimálně do roku 2020 provozovat dětskou skupinu o současné kapacitě 24 dětí.
  • Záštitu nad projektem zřizování dětských skupin převzala Agentura profesního rozvoje a podpory aktivit Ministerstva obrany ČR.
  • Od roku 2014 se jí podařilo zřídit resortní předškolní zařízení v Praze a dětské skupiny v Čáslavi, Bechyni a Staré Boleslavi.