Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Děti ze Stonožkových škol soutěžily s armádou ve Spáleném Poříčí

Děti ze Stonožkových škol soutěžily s armádou ve Spáleném Poříčí

13.9.2017 • Do Spáleného Poříčí na Plzeňsku se v úterý 12. září vydali vojáci z několika útvarů a zařízení AČR, aby si spolu s dětmi a jejich pedagogy připomněli sedmnáct let spolupráce mezi Hnutím Na vlastních nohou – Stonožka a Armádou ČR.

Armádní generál Josef Bečvář převzal další krabici s plyšáky určenou pro děti v africkém Mali, důkaz, že spolupráce se Stonožkou stále pokračuje
Armádní generál Josef Bečvář převzal další krabici s plyšáky určenou pro děti v africkém Mali, důkaz, že spolupráce se Stonožkou stále pokračuje

Jak uvedl náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář, realizaci Dne s AČR ve Spáleném Poříčí navrhla prezidentka hnutí Běla Gran Jensen. „Tento návrh jsem poté předal panu ministrovi, ten jej schválil a dnes jsme tady, abychom vám ukázali část z toho, co naši vojáci dělají doma i v zahraničí, jakou mají techniku a zbraně,“ řekl armádní generál Josef Bečvář.

Jeho slovům předcházelo soutěžní klání celkem šestnácti skupin dětí, které se do Spáleného Poříčí sjely téměř ze všech stonožkových škol z Rokycanska, Plzeňska, ale i z Prahy. Soutěže v mnohdy nevšedních disciplínách pro ně připravil tým vedený plukovníkem Janem Šulcem z oddělení komunikace s veřejností AČR. Školáci, jejich pedagogové, rodiče i kolemjdoucí se zde mohli poučit a vzdělat.

Jedním z největších taháků, který zaručeně přilákal pozornost návštěvníků, byla účast záchranářů z Plzně – Líní, kteří se na poříčském náměstí přistáli s vrtulníkem W-3A Sokol. Soutěžícím i přihlížejícím návštěvníkům připomněli nejen základy poskytování první pomoci, ale také odpovídali na řadu dotazů.  

POKOS i Ozbrojené síly ČR

Své místo mezi jednotlivými pracovišti měl i stánek Ministerstva obrany ČR s projektem Přípravy občanů k obraně státu (POKOS), kde děti i dospělí hledali odpovědi na otázky spojené s historií i současností Ozbrojených sil ČR. Poutavé bylo vyprávění příslušníků z olomouckého CIMICu o jejich účasti v zahraničních misích.

Velkému zájmu se samozřejmě těšila technika a zbraně vojáků z Jinců, Strakonic či Tábora. Na své si přišli i milovníci hudby, protože umělci z Ústřední hudby AČR si pro tento den připravili program, kterým k sobě přilákali pozornost řady vděčných posluchačů.

Soutěžní klání na jednotlivých stanovištích mnohdy přinášela i kuriózní situace, kdy soutěžící zápolili s vervou a emocemi. Velmi dobře to bylo vidět například při disciplíně, kterou připravili vojáci z Jinců. Šlo o souhru týmu na provizorních lyžích. Honba za ziskem co největšího počtu bodů nakonec skončila těsným vítězstvím stonožkových dětí z Prahy. Všichni soutěžící se ale snažili z plných sil. Nechali se strhnout a vyhecovat atmosférou.

Nevšední setkání s vojáky ocenil nejen armádní generál Josef Bečvář, ale především prezidentka Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka Běla Gran Jensen, která připomněla, že na vojáky naší armády je vždy spolehnutí a že spolupráce s nimi je radost. Dětem poté poděkovala za jejich vůli pomáhat vrstevníkům, kteří v zemích válečných konfliktů trpí nouzí.


 • Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka (On Own Feet - Centipede) je dobrovolné humanitární a mírové sdružení dětí z mateřských a základních škol v České republice, na Slovensku a v Norsku. Prezidentkou je Běla Gran Jensen, Češka žijící v Norsku. Činnost sdružení začala v roce 1990.
   
 • Děti se svou drobnou činností v rámci Stonožkového hnutí podílejí na realizaci projektů, poznávají, jak důležité je pomoci někomu, kdo to velmi potřebuje a není schopen si pomoci sám svými silami.
   
 • Do roku 2000 byly realizovány projekty v České a Slovenské republice. Od roku 2000, kdy byla zahájena spolupráce s Generálním štábem AČR, Ministerstvem obrany ČR a s vojáky v mírových
  misích, byla směřována pomoc do Bosny a Hercegoviny, do Kosova, Iráku a Afghánistánu. Pomoc dětem v Afghánistánu a Mali ještě pokračuje.

   
 • Za svou činnost bylo hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka a Běla Gran Jensen oceněny státními vyznamenáními, oceněním Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva obrany ČR. V roce 1998 přijal zástupce Stonožkových dětí papež Jan Pavel II. V prosinci roku 2011 přijal prezidentku hnutí papež Benedikt XVI. U příležitosti udělování Nobelovy ceny v roce 2001 zazpíval sbor Stonožkových dětí pod vedením autora Arne Bendiksena na slavnostním koncertu v norském Oslo stonožkovou hymnu Never Be Alone.

Hodnoťte a doporučte:


Fotogalerie
 • Před oficiálním zahájením Dne s AČR ve Spáleném Poříčí očekávaly děti přílet hlavní atrakce, kterou byl vrtulník plzeňských záchranářů Před oficiálním zahájením Dne s AČR ve Spáleném Poříčí očekávaly děti přílet hlavní atrakce, kterou byl vrtulník plzeňských záchranářů Před oficiálním zahájením Dne…
 • Ten díky umění pilota bravurně dosedl na místní náměstí Ten díky umění pilota bravurně dosedl na místní náměstí Ten díky umění pilota bravurně …
 • Houfnice DANA jineckých dělostřelců v obležení dětských návštěvníků Houfnice DANA jineckých dělostřelců v obležení dětských návštěvníků Houfnice DANA jineckých…
 • Pandur táborských vojáků byl důkazem, že zájem o prohlídku vojenské techniky byl značný Pandur táborských vojáků byl důkazem, že zájem o prohlídku vojenské techniky byl značný Pandur táborských vojáků byl…
 • Michal Mareček z plzeňského Centra letecké záchranné služby a urgentní medicíny AČR demonstruje základy první pomoci Michal Mareček z plzeňského Centra letecké záchranné služby a urgentní medicíny AČR demonstruje základy první pomoci Michal Mareček z plzeňského…
 • Zkoordinovat pohyb v týmu na provizorních lyžích nebylo jednoduchou záležitostí a v boji s časem mnohdy soutěžící popadali na zem Zkoordinovat pohyb v týmu na provizorních lyžích nebylo jednoduchou záležitostí a v boji s časem mnohdy soutěžící popadali na zem Zkoordinovat pohyb v týmu na…
 • Se stánkem projektu POKOS zavítali do Spáleného Poříčí i pracovnice odboru komunikace Ministerstva obrany ČR Se stánkem projektu POKOS zavítali do Spáleného Poříčí i pracovnice odboru komunikace Ministerstva obrany ČR Se stánkem projektu POKOS…
 • Technika vojáků se na poříčském náměstí těšila po celý den neustálému zájmu návštěvníků Technika vojáků se na poříčském náměstí těšila po celý den neustálému zájmu návštěvníků Technika vojáků se na…
 • Až deset bodů bylo možné získat při vědomostní soutěži, kterou si připravili umělci z Ústřední hudby AČR Až deset bodů bylo možné získat při vědomostní soutěži, kterou si připravili umělci z Ústřední hudby AČR Až deset bodů bylo možné…
 • Prezidentka Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka Běla Gran Jensen připomněla sedmnáct let spolehlivé spolupráce s vojáky AČR a poděkovala dětem za jejich ochotu pomáhat Prezidentka Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka Běla Gran Jensen připomněla sedmnáct let spolehlivé spolupráce s vojáky AČR a poděkovala dětem za jejich ochotu pomáhat Prezidentka Hnutí Na vlastních…
 • Armádní generál Josef Bečvář převzal další krabici s plyšáky určenou pro děti v africkém Mali, důkaz, že spolupráce se Stonožkou stále pokračuje Armádní generál Josef Bečvář převzal další krabici s plyšáky určenou pro děti v africkém Mali, důkaz, že spolupráce se Stonožkou stále pokračuje Armádní generál Josef Bečvář…
 • Náčelník GŠ AČR armádní generál Josef Bečvář s Bělou Gran Jensen a manželkou poděkovali všem organizátorům i účinkujícím za příjemný Den s AČR ve Spáleném Poříčí Náčelník GŠ AČR armádní generál Josef Bečvář s Bělou Gran Jensen a manželkou poděkovali všem organizátorům i účinkujícím za příjemný Den s AČR ve Spáleném Poříčí Náčelník GŠ AČR armádní…
 • Obrovský zájem byl o propagační předměty Obrovský zájem byl o propagační předměty Obrovský zájem byl o propagační…

Autor: Miroslav Šindelář