Desítky příslušníků Aktivní zálohy pomáhají během povodní

Autor: Miroslava Pašková

Jedná se o dobrovolníky z více jednotek, kteří se začali svolávat už v neděli. Většina se zaměřila na Prahu a okolí, ale prozatímní hráze pomáhali záložáci stavět také v Českých Budějovicích. Jejich osobní nasazení a perfektní organizace mile zaskočily i profesionály.

Pražská jednotka měla na povodně dokonce výcvik

Největší předpoklady z jednotek Aktivní zálohy (AZ) k zásahu během povodní má patrně pražská rota 111. strážního praporu. Naposledy loni v srpnu nacvičovala spolu s hasiči výstavbu protipovodňových stěn v Holešovicích. Když se na Prahu nyní skutečně valila velká voda, zhruba dvacítka příslušníků jednotky neváhala.

„Na výstavbu klasických zábran, kterou máme nacvičenou, bohužel nedošlo,“ sděluje rotmistr Jiří Jonák a pokračuje: „Nicméně postavili jsme těžké hrazení v úseku ulic Varhulíkové a Za Elektrárnou, dále jsme pomocí pytlů s pískem zajistili objekt mateřské školy U Železničního mostu na Smíchově a čistírnu odpadních vod v Bubenči.“

Další den se tato dobrovolnická skupina domluvila s krizovým štábem Prahy 4 a opět pytlovala, konkrétně v ulicích Jeremenkova, Modřanská a také v okolí bazénu v Podolí. A pomoc zdaleka nekončí – teď mají chlapi ze „stojedenáctky“ namířeno do obce Plaňany u Kolína, kde přiloží ruce k dílu nejen při likvidaci následků povodní, ale chtějí svou přítomností odradit i případné poberty, kteří by se pokusili rabovat.

Středočeská rota nastoupila už třetí noc po sobě

Od neděle jsou na nohou také dobrovolníci z další roty AZ, a sice při Krajském vojenském velitelství Praha – Středočeský kraj. „Stojednadvacítka“ se nejprve vydala do Radotína, kde stavěla hráze z pytlů společně s vojáky 4. brigády rychlého nasazení. Poté se záložáci přesunuli do Mníšku pod Brdy, kde čistili koryto potoka a odčerpali faru, kterou zároveň připravili na přísun evakuovaných ze Štěchovic.

Při večerním návratu do centra města požádali o pomoc strážníci ze Smíchova a nasazení se protáhlo do ranních hodin. "Obrovské díky a mé uznání patří 121. rotě aktivních záloh, jejíž členové se podíleli na velmi namáhavých záchranných pracích," děkoval osobně v půl páté ráno starosta Prahy 5 Miroslav Zelený.

Ve skutečnosti ale kromě osmadvaceti dobrovolníků ze středočeské roty byli ve skupině i dva zástupci čety AZ při 41. mechanizovaném praporu a jeden ze 72. mechanizovaného praporu. A brzy se přidávali další. Z pondělí na úterý bylo totiž nutné vypomoci znovu, tentokrát v Modřanech a opět v Radotíně.

Po výstavbě hrází přichází na řadu hlídková služba

V úterý byl plán stanoven už s dostatečným předstihem. Ostatně bylo to nutné, protože celonoční výpomoc byla žádána hned z několika míst. „Největší část jednotky pomáhá Městské policii Neratovice při hlídání zatopených oblastí. Stejné, tedy hlídkové činnosti, se věnuje menší skupina v Radotíně,“ popsal rozdělení nočních úkolů velitel středočeské roty podplukovník Robert Speychal.

A tak dvanáct záložáků hlídkovalo v Mlékojedech, deset ve Starých Neratovicích a dvoučlenná hlídka se vydala do Lobkovic. Velitel roty, technik a zdravotník tvořili samostatnou výjezdovou skupinu. „Naše hlídky vyrušily zloděje, kterému se podařilo vniknout do budovy jedné firmy. Psovod přivolané státní policie ho pak pronásledoval, bohužel během naší přítomnosti se jej dostihnout nepodařilo,“ líčí poslední zásah podplukovník Speychal.

V Praze na dnešek hlídkovalo s městskou policií šest příslušníků AZ ze 41. mechanizovaného praporu, pražské roty a Vojenské policie. Tato hlídka má na místě působit i ze středy na čtvrtek a ze čtvrtku na pátek. „Zda bude pomoc potřeba opět v Neratovicích, rozhodne tamní starosta podle vývoje povodňové situace,“ uzavírá aktuální plány velitel Speychal.

Přidávají se další jednotky Aktivní zálohy

Služby, na které dobrovolníci nastupují od sedmi hodin večer do sedmi hodin ráno, jsou velice vyčerpávající. Mnozí z nich jsou na nohou přes sedmdesát hodin, přesto se jejich počty stále drží. „Probíhá to tak, že pomáháme celou noc, ráno se rozutečeme každý do svého zaměstnání, a večer se zase scházíme,“ uvádí podplukovník Speychal.

Mezitím se ale aktivizují další. Na Facebooku AZ (www.facebook.com/aktivnizalohy), jehož prostřednictvím se od prvních hodin jednotky svolávaly a vzájemně informovaly o místě nasazení, se již objevilo avízo roty z Liberce. „Formujeme skupinu na pomoc zatopeným oblastem. Vyrážíme v pátek odpoledne na Mělnicko. Vezeme elektrocentrály, ponorná čerpadla, lopaty a další,“ informuje rotmistr Pavel Jurkovič.

Co je ale hlavní – všechny takové zprávy inspirují další dobrovolníky, a to i mimo Aktivní zálohu. Denně se ptají desítky zájemců, kteří jsou pak přesměrováni na krizový štáb městského magistrátu. A největší práce přitom všechny teprve čeká, protože tisíce zaplavených domácností budou potřebovat pomocné ruce, až voda opadne.

Pozn.: Je možné, že se na zmírňování dopadů povodní aktivně podílí dobrovolníci z dalších jednotek AZ, v článku nejmenovaných. Prosíme takové, aby s námi sdíleli své aktivity na facebooku.