Desítka vítězných hlídek je v cíli

Autor: kapitán Petr Šiler

První sluneční paprsky čtvrtečního rána dopadaly na tanky projíždějící po jedné z libavských polních cest směrem k nedalekému vojenskému stanovišti.

Jejich osádky si však pravděpodobně ani nevšimly o pár set metrů dál ukryté průzkumné hlídky. „Vidím tank, to je ten, který jsme viděli v 8.47. Je tam ještě druhý, ne počkej, jsou tam celkem tři. Bez dalekohledu vidím skupinu asi 10 osob v různém oblečení.“ „Dobře, ale už počítej vzdálenost předešlých cílů,“ probíhá komunikace mezi ležící hlídkou. „Příjezd dvou vozidel, jsou to dvě Iveco, čas 8.53,“ Ozývá se střelba. „Střelba z jednoho z vozidel v 8.54,“ doplňuje třetí člen další informace. Taktické značky všech tří tanků se už mezitím objevují spolu s další technikou ve schématu pozorování, které jeden z vojáků z hlídky zakresluje. Nechybí ani další údaje jako typ cíle, vzdálenost, azimut či směr pohybu. Součástí úkolu prověřovaného na tomto stanovišti pak bylo ještě určit souřadnice cílů MRGS, zapsat je do deníku pozorování a pomocí radiostanice hlásit vybrané cíle nadřízenému.

Následně už hlídky čekal jen závěrečný finiš do barákového tábora v Potštátě, kde už na ně čekali jejich kolegové z prostějovského praporu a pozvaní hosté. Jako první proběhli cílovou branou prostějovští průzkumníci (2.PzR 2.tým) z hlídky číslo 12, před svými soupeři z hlídky číslo 4 z Chrudimi a třetí hlídkou číslo 9 z Prostějova (1.PzR 1.tým).

Soutěžící a organizátory osobně pozdravili a ceny vítězům předali zástupce náčelníka generálního štábu – ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Jiří Baloun a další čestní hosté, brigádní generál Ján Kožiak velitel Velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov, velitel 53. pluku průzkumu a elektronického boje plukovník gšt. Josef Havlík, velitel 102. průzkumného praporu podplukovník René Sabela a primátor města Prostějova Miroslav Pišťák.

„Soutěž průzkumných hlídek se odlišuje od jiných vojenských závodů zejména svým odborným profilovým zaměřením na průzkumné jednotky, pohybem v náročném terénu pouze s neseným materiálem, zaměřením na střeleckou a průzkumnou přípravu, “ shrnul závěrem specifika hlavní rozhodčí major Václav Malát zástupce velitele 102. průzkumného praporu.

Zajímavé statistické informace poskytla i trackovací zařízení GPS nesená každou z hlídek. Například celková překonaná průměrná vzdálenost byla v průměru okolo 105 kilometrů a rychlost pohybu hlídek se pohybovala v rozmezí 3,5 – 5,5 kilometrů za hodinu a nejvyšší naměřená rychlost se pohybovala kolem 9 kilometrů za hodinu.