Den Armády ČR na letním dětském táboře Lažánky

Autor: majorka Ivana Pavlová, organizační oddělení, Posádkové velitelství Praha

V pátek 27. července 2012 jsme po celý den kolem sebe viděli jen rozzářené oči a úsměvy až stovky malých dětí. Tak takový byl již tradiční Den armády na letním dětském táboře v Lažánkách nedaleko Blatné v jižních Čechách, který připravili pro dětský tábor pracovníci organizačního oddělení Posádkového velitelství Praha pod vedením Branislava Choreně spolu s příslušníky Čestné stráže Armády ČR a za účasti kolegů z Krajského vojenského velitelství Hlavního města Prahy.

Děti ve věku 10 až 15 let si měly možnost vyzkoušet střelbu ze vzduchovky na terč, hod granátem na cíl. Jejich pozornost dále upoutala ukázka zbraní jednotek Čestné stráže Armády ČR, a to především samonabíjecí puška vz. 52/57, která je jejich základní zbraní a je používána při většině protokolárních, slavnostních, pietních a smutečních akcí. Děti si se zájmem prohlížely i samopal vz. 58 s černým dřevěným pažbením a stříbrným lakováním vnějších ploch, který je využíván pro slavnostní střelbu. Jejich pozornosti neunikla ani šavle pro velitele Čestné stráže Armády ČR, která tvarově vychází z historických tradic předmnichovské republiky a je rovněž určena k reprezentačním účelům.

Určitě příjemné zážitky si děti odnesly ze soutěže ve střelbě z pistole na střeleckém trenažéru, svoje síly změřily i na veslařském trenažéru z Armádního sportovního centra Dukla a absolvovaly tzv. test paměti.

Po ukončení ukázek a soutěží čekala na malé účastníky sladká odměna a diplomy.