Další voják zachránil život

Autor: Mira Třebická, komunikační manažerka náčelníka Generálního štábu AČR

Příslušník Armády České republiky kapitán Roman Špaček zachránil život svému kolegovi.

V odpoledních hodinách během hry bez zjevné příčiny jeden ze soutěžících upadl a zůstal nehybně ležet. Kapitán Roman Špaček mu bez zaváhání přispěchal na pomoc, uvolnil mu zapadlý jazyk a intenzivním umělým dýcháním mu obnovil základní životní funkci. Další z kolegů praporčík Štefan Knapík mezitím zavolal záchranou službu. Díky pohotové reakci a profesionálnímu přístupu byl zachráněn lidský život.

elitel sil podpory brigádní generál Jaroslav Kocián při ocenění jejich činu v pátek 5. března 2010 oběma vojákům řekl: „Velmi si cením vašeho nekompromisního přístupu. Je vidět, že jste skuteční profesionálové. Nejen na bojišti, ale i mimo něj. Díky vám oběma jeho rodina nepřišla o syna, manžela a otce. A já osobně o svého vojáka. Děkuji.“

Kapitán Roman Špaček a praporčík Štefan Knapík jsou příslušníky Velitelství sil podpory. Roman Špaček je příslušníkem AČR od roku 1989, Štefan Knapík se stal profesionálním vojákem v roce 2003.