Další příslušníci aktivní zálohy absolvovali základní výcvik ve Vyškově

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

V pátek 13. května se uskutečnilo u Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově slavnostní ukončení kurzu základní přípravy pro nové příslušníky aktivní zálohy (AZ).

Více než třicet čerstvých absolventů tohoto šestitýdenního kurzu, za přítomnosti zástupců VeV-VA a blízkých, složilo vojenskou přísahu a převzali absolventské certifikáty z rukou náčelníka štábu VeV-VA plukovníka Jaroslava Medka.

„Vojenská přísaha je významným mezníkem v životě každého vojáka, bez rozdílu toho, zda jde o vojáka z povolání či příslušníka aktivní zálohy,“ zdůraznil náčelník Centra základní přípravy podplukovník Jiří Studničný.

Věk nehrál roli

Mezi úspěšnými absolventy byly také dvě ženy, z původních pěti. K AZ je shodně přivedlo silné sociální cítění, výzva něco zkusit, být aktivní pro stát. A shodou okolností obě s věkem 42 let patřily mezi nejstarší v tomto běhu kurzu. Vojínka Edita Pinkasová, která pracuje pro obchodní firmu, měla strach, zda náročný výcvik zvládne. Obavy se ale ukázaly jako zbytečné. Armádní výcvik, jak se přesvědčila, je totiž hlavně o týmovosti, a pokud se k pevné vůli a odhodlání přidá podpora těch ostatních, dá se zvládnout, i když se to mnohdy zdá již nemožné.

„Krize se u mě dostavila ve třetím týdnu, dostala jsem se do fáze, kdy jsem měla úplně rozedrané paty, bolestivé puchýře a musela pochodovat s plnou výstrojí dál a dál. To byla hodně slabá chvilka, ale kluci z týmu i profesionální instruktoři mě dokázali natolik psychicky podpořit, že jsem to nevzdala.“ A maminka čtyřletého syna přiznává, že další neméně důležitou je podpora rodiny, včetně starostlivého zapojení babiček a v neposlední řadě podpora zaměstnavatele. Právě od svého nadřízeného a kolegyně dostala po slavnostním ceremoniálu kytici a certifikát jako památku na den složení vojenské přísahy, podepsaný i od dalších kolegů, kteří si jejího počínání velmi váží. Ve firmě je mezi 1 500 zaměstnanci první, která je členkou aktivní zálohy.

Všem bych to doporučila

Druhá z žen, vojínka Andrea Šmídová, maminka dvou dětí, je ženou v domácnosti a působí jako dobrovolná hasička. Nyní je hrdá na to, že základní přípravu zvládla a stala se tak i platnou členkou pěší roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Liberec. K výcviku ve Vyškově dodává: „Určitě bych to všem doporučila, je to zajímavé poznání, na co člověk má, co dokáže zvládnout, je to o disciplíně, pokoře, umění postarat se sám o sebe, ale být i spolehlivou součástí týmu.“ Mezi nejzajímavější a nejatraktivnější z absolvovaného výcviku zařadila taktickou činnost v terénu a závěrečnou strážní službu.

Mezi nejmladšími v tomto běhu byl osmnáctiletý student 3. ročníku střední školy či pětadvacetiletý technik projektů ve výrobě. Stejně jako oni jsou i ostatní příslušníci AZ předurčeni především pro ochranu objektů. Zajímavostí tohoto běhu kurzu bylo zařazení závěrečného dvoudenního výcviku ve střežení základny, situované do prostoru zahraniční operace, včetně jejího napadení, s využitím speciálního tábora Britského vojenského poradního výcvikového týmu, vybudovaného ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina.