Další nováčci zahájili základní výcvik

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

V pondělí 3. dubna nastoupilo do kurzu základní přípravy u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově více než šest stovek nových rekrutů AČR k vykonání tříměsíčního základního výcviku.

Další nováčci zahájili základní výcvik

Společně s nimi se zde bude také připravovat na šedesát nových příslušníků Aktivní zálohy OS ČR. Mezi nimi jsou například programátor robotů, mechanik či vedoucí mobilního týmu v jaderné elektrárně Temelín. Různorodá povolání, vzdělání, věk, pohlaví, ale všechny spojuje jedna velká motivace – moci být aktivně užitečný pro svou vlast po boku vojenských profesionálů.

„U Centra základní přípravy je nyní čeká základní výcvik v podobě šestitýdenního vojenského cvičení, které jsou povinni absolvovat všichni vojáci v aktivní záloze v prvním roce při prvním uzavření dohody o zařazení do aktivní zálohy,“ vysvětluje náčelník tohoto centra podplukovník Jiří Studničný.

A jak někteří dotazovaní přiznali, pečlivě se připravovali, a to zejména po fyzické stránce. Například sympatická blondýnka, nyní vojínka Ivana Reháková, aktivně se věnující triatlonu, obětovala každý den nějakou tu hodinu v týdnu fitcentru, k tomu běhání a navíc dvakrát týdně už od 6 od rána plavání. A podobně na tom byl i její nynější spolubojovník vojín Jindřich Mazánek, který se závodně věnuje čtyřikrát týdně ragby a přidává k tomu bojové sporty. A mezi nováčky aktivní zálohy je také vojínka Zuzana Tauchen, která po úspěšném absolvování základní přípravy nastoupí přímo k vyškovskému Centru základní přípravy, přesněji k nové jednotce AZ jako instruktorka zdravotní přípravy.

Dobrovolné vojenské cvičení

Příslušníky aktivní zálohy doplňuje na výcviku ještě 17 příslušníků tzv. dobrovolného vojenského cvičení. Jejich účast upřesňuje podplukovník Studničný: „Cvičení je dobrovolnou přípravou vojáka v záloze. Tato forma základní přípravy je tedy určena pro vojáky v záloze, kteří nevykonali vojenskou činnou službu a požádali o účast na dobrovolném vojenském cvičení. Celkový rozsah získaných znalostí, dovedností a návyků vojáků po ukončení této přípravy je na úrovni Kurzu základní přípravy pro vojáky Aktivní zálohy a proto je jejich příprava společná.“

 Na základě žádosti vojáka je možné absolvovat šestitýdenní cvičení ve dvou částech po 3 týdnech. Podplukovník Studničný upřesňuje, že k dokončení kurzu, tedy až do druhé části, tak v tomto běhu nastoupí hned 5 příslušníků aktivní zálohy a jeden účastník dobrovolného cvičení.

Těžiště všech kurzů základní přípravy spočívá v taktické, střelecké, tělesné, topografické a zdravotnické přípravě a ve výcviku v ochraně proti zbraním hromadného ničení. Účastníky čeká také komplexní polní výcvik se zaměřením na plnění bojových úkolů ve ztížených podmínkách. V něm si prakticky procvičí již získané znalosti a dovednosti z vybraných předmětů.

Základní příprava směřuje k tomu naučit vojáka základním právům a povinnostem, naučit jej základním činnostem potřebným v boji, naučit jej obsluze a střelbě ze samopalu (útočné pušky), pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby.