Cvičím, jako by to byl můj poslední den

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlové raketové brigády

Těmito slovy popsal jeden z vojáků polní výcvik štábu 25. protiletadlové raketové brigády, který se ve dnech 3. až 4. dubna uskutečnil ve strakonické posádce. Zejména nasazení a aktivní přístup cvičících vyzdvihovali instruktoři nejčastěji v závěrečném hodnocení.

„Naším záměrem bylo zdokonalit příslušníky štábu v základních vojenských dovednostech a upevnit týmovou integritu v polních podmínkách,“ vysvětlil řídící výcviku kapitán Martin Lebeda. „Bez ohledu na konkrétní výkon štábní funkce se v první řadě jedná o profesionální vojáky, kteří musí být schopní zvládnout široké spektrum činností ze vševojskové přípravy.“

Výcvik, k jehož reálnosti přispěly i nepříznivé klimatické podmínky, po oba dny zahajovala tělesná příprava, konkrétně boj zblízka. Vojáci cvičili postoje, kryty, údery, ale i techniky sebeobrany beze zbraně či proti útočníkovi ozbrojenému nožem či samopalem. Zdokonalovali se v bojových drilech. V rámci ženijní přípravy si zase oživili zásady činnosti vojáka a jednotky při ohrožení minovým nebezpečím ať už během pěšího přesunu či přesunu na vozidle.

Nedílnou součástí výcviku byla i problematika ochrany proti improvizovaným výbušným systémům C-IED (Counter-Improvised Explosive Device). Cvičící měli rovněž možnost vyzkoušet si své poznatky v praxi v rámci takzvané C-IED Line. V neposlední řadě bylo účelem zaměstnání zdokonalit vojáky v postupech při ošetření krvácení, dlahování zlomenin a technikách pro zprůchodnění a zajištění dýchacích cest dle systému Tactical Combat Casualty Care (první pomoc na bojišti).

K upevnění týmové spolupráce mělo přispět rozdělení účastníků výcviku do čtyř pracovních skupin. Podle slov vojenského psychologa kapitána Jana Vacka se potvrdilo, že příslušníci štábu jsou schopni spolupracovat a fungovat jako tým. „Oceňuji, že jako celek přistoupili k zaměstnání odpovědně a aktivně a snažili se poprat se zadanými úkoly,“ uzavřel kapitán Lebeda.