Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Cvičení Thorny Valley pokračuje. Simuluje se napadení patroly i jednání s afghánskými autoritami

Cvičení Thorny Valley pokračuje. Simuluje se napadení patroly i jednání s afghánskými autoritami

5.4.2011 • Ve výcvikovém středisku americké armády v německém Hohenfelsu pokračuje už druhý týden výcvik 8. jednotky provinčního rekonstrukčního týmu před nasazením v misi ISAF.

Čtyřtýdenního cvičení „Thorny Valley“ – Trnité údolí – se účastní přes 150 vojáků převážně ze 102. průzkumného praporu z Prostějova, kteří jsou po dobu výcviku začlenění do struktury úkolového uskupení Mustang. To tvoří 172. samostatná pěší brigáda pozemních sil americké armády. Nejdůležitější částí výcviku je tzv. Mission Rehearsal Exercise, jakási poslední kontrola před nasazením v misi.

Cílem cvičení je zejména zkoordinovat příslušníky štábu rekonstrukčního týmu a manévrových jednotek, prověřit připravenost jednotek a nacvičit řešení pravděpodobných situací, se kterými se vojáci v Afghánistánu mohou setkat. Postupuje se podle scénáře, který má navodit podmínky co nejvíce podobné reálnému nasazení.

„Provedete patrolu do osady Char Hawza. Vaším úkolem je doprovodit civilního experta a příslušníka CIMIC ke kontrole projektu výstavby policejní stanice,“ říká veliteli patroly nadporučík Jiří Bubela, náčelník operační skupiny. Vydání úkolu je ovšem jen jedním z mnoha kroků. Předchází mu důkladné naplánování štábem provinčního rekonstrukčního týmu tak, aby vojáci dostali všechny dostupné informace o trase přesunu a místě plnění úkolu včetně připravenosti prostředků pro řešení krizových situací. Pak následuje plánovací proces velitele patroly na jehož konci je pochopení úkolu všemi příslušníky patroly. Doprovody civilních expertů a příslušníků skupiny CIMIC budou denním chlebem mobilních pozorovacích týmů PRT v operaci.

„Salam Alejkum,“ vítá guvernér provincie Paktika velitele PRT. V rámci simulovaného setkání s představiteli provinční vlády se vojáci učí, jak jednat s místními autoritami a poznávají zvyky a obyčeje Afghánců. Do paměti si vštěpují každý detail schůzky. Obě strany vystupují profesionálně a od instruktorů z výcvikového střediska v Hohenfelsu slyší chválu.

„Kontakt!“ křičí velitel družstva. Patrola byla napadena při návratu na základnu, útočníci střílejí z ručních zbraní. Střelec ve věži opětuje palbu, celá patrola zrychlí a ujíždí do bezpečí. I to jsou situace, které musí vojáci zažít, aby na ně dokázali pohotově reagovat.

Pravidla použití zbraně a zásady COIN (Counterinsurgency, protipovstalecká taktika) musejí znát perfektně všichni. „V podstatě lze pod pojem koncepce COIN zahrnout vše, co koaliční síly realizují v Afghánistánu, a co přispívá k eliminaci povstalců,“ řekl již v únoru při velitelské přípravě 3. úkolového uskupení AČR v silách ISAF podplukovník Jan Holek, vedoucí oddělení plánování z odboru zahraničních operací SOC MO. „Jestliže vojáci provádějí aktivity na taktické úrovni, činí tak s cílem snížit schopnosti povstalců, přičemž jejich dopad může být přímý nebo nepřímý. Na první pohled mohou mít za úkol především porazit povstalce, ve skutečnosti je hlavním cílem chránit místní obyvatelstvo a podpořit legitimitu afghánské vlády,“ dodal při prezentaci.

„Je nutné tyto zásady dodržovat při všech druzích naší činnosti. Nezapomínejte, že hlavním úkolem je podpora afghánské vlády, ochrana a pomoc civilnímu obyvatelstvu Afghánistánu,“ zdůrazňuje velitel jednotky, podplukovník Pavel Andráško, při každé příležitosti.

Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
  • Doprovod civilních expertů ke kontrole projektu Doprovod civilních expertů ke kontrole projektu Doprovod civilních expertů ke…
  • Dohovor s příslušníky Afghánské národní policie Dohovor s příslušníky Afghánské národní policie Dohovor s příslušníky…
  • Objasnění bojového rozkazu příslušníkům mobilního pozorovacího týmu Objasnění bojového rozkazu příslušníkům mobilního pozorovacího týmu Objasnění bojového rozkazu…
  • Odsun raněných Afghánců po dopravní nehodě Odsun raněných Afghánců po dopravní nehodě Odsun raněných Afghánců po…
  • Patrola při zastávce Patrola při zastávce Patrola při zastávce
  • Přesun konvoje Přesun konvoje Přesun konvoje
  • Příjezd vojáků na jednání s místními autoritami Příjezd vojáků na jednání s místními autoritami Příjezd vojáků na jednání s…
  • Velitel hovoří s guvernérem provincie o projektech PRT Velitel hovoří s guvernérem provincie o projektech PRT Velitel hovoří s guvernérem…
  • Vojáci poskytují první pomoc při dopravní nehodě Vojáci poskytují první pomoc při dopravní nehodě Vojáci poskytují první pomoc…

Autor: praporčík Pavel Bodrogi, 102. průzkumný prapor Prostějov