Cvičení Smart Engineer prověřuje velitele a štáb ženistů nejen ze správných reakcí

Autor: kapitánka Jana Sedláčková, tisková a informační důstojnice 15. ženijního pluku

Sto vojáků 15. ženijního pluku z Bechyně se od pondělí 30. října do pátku 3. listopadu účastní štábního cvičení Smart Engineer 2017 v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT) v Brně. Kromě nich se do cvičení zapojili i příslušníci 7. mechanizované brigády a slovenští kolegové z ženijního praporu Sereď.

Hlavním cílem je zdokonalit a prověřit činnost ženijního praporu při plnění úkolů ženijní podpory. „Chceme prověřit zejména velitele a štáb v hodnocení situace, v přijímání rozhodnutí a správné reakci na informace v průběhu bojové činnosti, včetně informačního toku,“ vysvětlil řídící cvičení plukovník Roman Červek.

„Námětem cvičení je plnění úkolů ženijní podpory obranného boje v sestavě brigádního úkolového uskupení,“ sdělil dále plukovník Červek s tím, že ženisté se tak během cvičení musí vypořádat s incidenty ve scénáři, které jsou záměrně zvoleny tak, aby se co nejvíce přiblížily reálné situaci.

Skupina rozehry simuluje cvičícím incidenty jako například explozi nalezené munice, monitorování uprchlíků, průzkum řeky Ohře pro zřizování přepravišť, budování ochranných staveb, zřizování výbušných a nevýbušných zátarasů v prostoru obrany brigádního úkolového uskupení.

Využití simulačních technologií v rámci štábních cvičení přináší cvičícím řadu výhod, kdy lze vést boj s minimálními náklady oproti reálnému prostředí. Umožňuje rozehrávat různé situace, které komplikují vojákům činnost a tím důkladně procvičit rozhodovací proces velitelů na všech úrovních s využitím datového a fonického spojení.

Cvičení s využitím simulačních technologií neprobíhá u ženistů poprvé. Mezi roky 2005 až 2014 se uskutečnila mimo jiné řada cvičení u tehdejších záchranných praporů se zaměřením na plnění úkolů ve prospěch Integrovaného záchranného systému. V letošním roce tak bechyňští zavítali do Centra simulačních a trenažérových technologií již potřicáté.