Cvičení Safeguard Territory prověřilo schopnost záložníků na Ostravsku

Autor: Michal Voska

Střežení a obrana důležitých objektů takzvané krizové infrastruktury v Moravskoslezském kraji. To bylo cílem Safeguard Territory, prověřovacího cvičení příslušníků Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava, do něhož se zapojilo 120 povolaných záložníků.

Cvičení Safeguard Teritory prověřilo schopnost záložníků

Cvičení otestovalo i součinnost s Policií ČR a Celní správou ČR, kdy obě složky při simulovaném útoku odrazily útoky agresorů na rozvodnu Kletná a letiště Mošnov. Náročné nasazení záložníků nebylo jen pouhým výcvikem. Jak uvedl řídící cvičení plukovník Jaroslav Hrabec, šlo o reálnou situaci, která by se v případě ostrého zásahu ničím nelišila.

„Záložníci jsou trénovaní na ostré nasazení. Jejich výcvik je koncipován tak, aby každý z nich byl perfektně připravený na jakoukoliv situaci. To dokazuje i současné cvičení Safeguard Territory, kdy vojáci převzali obranu a střežení transformovny Kletné a ostrahu letiště Mošnov po dobu několika dní, přičemž jen pro příklad jde v případě letiště o patnáctikilometrový perimetr. V průběhu několika dní záložníci plnili úkoly strategické obrany v prostorách transformovny i v jejím okolí a zároveň zajišťovali fungování vlastního vojenského logistické zázemí, stejně tak, jako by tomu bylo při skutečném, nikoliv jen cvičeném nasazení," uvedl plukovník Hrabec.

Aktivisté napadli policisty
Scénář cvičení obsahoval i zásah speciální pořádkové jednotky Policie ČR Moravskoslezského kraje proti skupině aktivistů, kteří zablokovali přístup do transformovny na Kletné. V průběhu krizového vyjednávání došlo ze strany aktivistů k napadení zasahujících policistů. Současně s tím aktivisté na místě ohrožovali zasahující jednotky také házením zápalných lahví a útoky.

Cvičení Safeguard Territory bylo významné nejen pro Moravskoslezský kraj, ale i pro objekty, které jsou důležité pro obranu státu. Navíc cvičení přineslo větší zájem také o službu v Armádě ČR a v Aktivní záloze v celém regionu. Safeguard Territory poukázalo na bezvadné plnění úkolů KVV Ostrava, kdy jejich schopnosti náboru převyšují všechny plány.

Cvičení Safeguard Territory

Autor: J. Horníček

Nahrává se přehrávač videa ...