Cvičení Safeguard Territory prověřilo schopnost záložníků na Ostravsku

Autor: Michal Voska

Střežení a obrana důležitých objektů takzvané krizové infrastruktury v Moravskoslezském kraji. To bylo cílem Safeguard Territory, prověřovacího cvičení příslušníků Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava, do něhož se zapojilo 120 povolaných záložníků.

Cvičení otestovalo i součinnost s Policií ČR a Celní správou ČR, kdy obě složky při simulovaném útoku odrazily útoky agresorů na rozvodnu Kletná a letiště Mošnov. Náročné nasazení záložníků nebylo jen pouhým výcvikem. Jak uvedl řídící cvičení plukovník Jaroslav Hrabec, šlo o reálnou situaci, která by se v případě ostrého zásahu ničím nelišila.

„Záložníci jsou trénovaní na ostré nasazení. Jejich výcvik je koncipován tak, aby každý z nich byl perfektně připravený na jakoukoliv situaci. To dokazuje i současné cvičení Safeguard Territory, kdy vojáci převzali obranu a střežení transformovny Kletné a ostrahu letiště Mošnov po dobu několika dní, přičemž jen pro příklad jde v případě letiště o patnáctikilometrový perimetr. V průběhu několika dní záložníci plnili úkoly strategické obrany v prostorách transformovny i v jejím okolí a zároveň zajišťovali fungování vlastního vojenského logistické zázemí, stejně tak, jako by tomu bylo při skutečném, nikoliv jen cvičeném nasazení," uvedl plukovník Hrabec.

Aktivisté napadli policisty
Scénář cvičení obsahoval i zásah speciální pořádkové jednotky Policie ČR Moravskoslezského kraje proti skupině aktivistů, kteří zablokovali přístup do transformovny na Kletné. V průběhu krizového vyjednávání došlo ze strany aktivistů k napadení zasahujících policistů. Současně s tím aktivisté na místě ohrožovali zasahující jednotky také házením zápalných lahví a útoky.

Cvičení Safeguard Territory bylo významné nejen pro Moravskoslezský kraj, ale i pro objekty, které jsou důležité pro obranu státu. Navíc cvičení přineslo větší zájem také o službu v Armádě ČR a v Aktivní záloze v celém regionu. Safeguard Territory poukázalo na bezvadné plnění úkolů KVV Ostrava, kdy jejich schopnosti náboru převyšují všechny plány.

Cvičení Safeguard Territory

Autor: J. Horníček

Nahrává se přehrávač videa ...