Cvičení Safeguard Territory 2018 prověřilo, jak jsou vlastníci objektů připraveni na krizové situace

Autor: prap. Martin Ogořalek

Prověřit systém velení roty, realizace plánovacího a rozhodovacího procesu, zabezpečení spojení, včasné vyžádání vzdušné podpory a výstavba základny. To vše absolvovali příslušníci Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava během součinnostního cvičení s Policií České republiky, které se konalo od 3. do 7. září.

Cvičení Safeguard Territory 2018 se uskutečnilo na sedmi objektech kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji a prověřilo spolupráci Armády ČR, integrovaného záchranného systému a vlastníků objektů. Při činnosti záložníky sledoval nejen ředitel KVV Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec, ale také ředitel sekce plánování schopností Ministerstva obrany generálmajor Jaromír Alan.

Navazujeme na cvičení Hradba

„Tímto cvičením navazujeme na obdobná cvičení koncepce Safeguard, která jsou pro nás vrcholem přípravy štábu krajského vojenského velitelství a naší jednotky aktivní zálohy a na cvičení HRADBA 2018, které úspěšně proběhlo letos v dubnu,“ řekl ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec.

Součinnost při krizové situaci

Letošní cvičení bylo zaměřeno převážně na prověření systému velení a řízení, zabezpečení spojení a schopnosti plánování. Důležitou roli hrál i rozhodovací proces na jednotlivých stupních velení v podmínkách připravených k plnění operačního úkolu. Cvičení ale prověřilo i to, jak jsou vlastníci objektů připraveni poskytnout součinnost v případě krizové situace.

Na cvičení Safeguard Territory 2018 bylo vedle profesionálních vojáků povoláno také 70 příslušníků Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava.