Cvičení Saber Junction II: Úkoly plní i CIMIC

Autor: Vladimír Marek

Ve Společném mezinárodním výcvikovém centru Ozbrojených sil USA v německém Hohenfelsu během závěrečné etapy mezinárodního cvičení Saber Junction II prošli náročnou prověrkou i příslušníci skupiny civilně vojenské spolupráce CIMIC.

Po silnici se pohybují velice opatrně tři bojová vozidla pěchoty BVP-2. Každou chvíli kolona zastaví, z útrob obrněného vozidla vyběhne roj a jeho vojáci zaujmou palebná postavení. Mezitím velice důsledně prozkoumávají další etapu cesty. Na první pohled to vypadá, jako kdyby tato mechanizovaná četa plnila nějaký bojový úkol. Najednou se ale proti nám začnou valit davy uprchlíků, kteří táhnou káry a vozíky přetížené kufry a dalšími zavazadly. Od kolony se oddělují dva vojáci a začínají s nimi jednat. Ve skutečnosti totiž tato kolona bojových vozidel zajišťuje příslušnici skupiny civilně vojenské spolupráce CIMIC při plnění jejího zadání.

„Dostali jsme za úkol vyzvednout důstojníka CIMIC, přepravit ho do obce Merklabí a tam zajistit jeho jednání s místní samosprávou a obyvateli. Po cestě jsme potkávali skupinky uprchlíků, právě od nich zástupce CIMIC získával první informace,“ vysvětluje velitel 3. mechanizované čety rotmistr Jindřich Podivínský. „Při každé zastávce jsme ze všeho nejdříve dělali bojové zajištění kolony. Obec Merklabí se nachází na předním okraji naší obrany, museli jsme tedy zajišťovat bezpečnost i na otevřených plochách. Nemohli jsme také vyloučit, že v některé ze skupin uprchlíků nejsou příslušníci separatistické armády.“

Stejně opatrně postupují příslušníci mechanizované čety i při vstupu do obce Merklabí. Příslušnici CIMIC nadporučici Michaelu Řehovou ze všeho nejvíce zajímá zdejší nemocnice. Právě zde se dozvídá ty nejdůležitější informace o situaci v celé této aglomeraci. Ordinace lékaře je plná zdravotnického materiálu a skutečně až příliš nápadně připomíná zdravotnická zařízení, s jakými se naši vojáci běžně setkávají v zahraničních misích. Také kompars, který zde pro toto výcvikové centrum americké armády sehrává domorodé obyvatelstvo, ovládá svou roli velice dobře. V mnoha případech se totiž jedná o emigranty z Afghánistánu, Iráku a dalších krizových oblastí, kteří žijí v Německu.

To už ale Michaelu Řehovou odchytává jeden z místních farmářů a stěžuje si, že prý mu naši vojáci rozjezdili pole a poničili úrodu. Nakonec se ale ukazuje, že nemá pravdu. Takže situace se uklidňuje. „Pokud by skutečně k takovémuto případu došlo, snažíme se za armádu omluvit. Mnohdy totiž takovéto případy nastávají v okamžiku, kdy děláme všechno proto, abychom ochránili místní obyvatele před nějakým ohrožením,“ říká nadporučice Řehová. „Naším hlavním úkolem ale tady bylo prověřit současnou situaci v obci Merklabí. Jak jste mohli sami vidět, již po cestě jsme potkávali spoustu uprchlíků, což naznačovalo, že všechno asi není v pořádku. Přímo na místě jsme pak zjišťovali životní podmínky, bezpečnostní situaci v obci a především to, jak bychom obyvatelům mohli co nejúčelněji pomoci. Nemají totiž dostatek jídla, pití, je zde špatná bezpečnostní situace, postrádají jakoukoliv ochranu. Výsledkem toho všeho je velká migrace. Lidé utíkají do sběrných uprchlických táborů.“

Český CIMIC jim sice nemůže bezprostředně pomoci, je ale schopen kontaktovat místní obyvatele s civilními humanitárními organizacemi. Může jim rovněž ukázat, jakým způsobem by se dala řešit jejich situace. Po skončení akce se také vypracovává hlášení pro nadřízený stupeň. A právě na brigádě působí americký CIMIC, který by mohl pomoci. Nadporučice Řehová se zdraví s obyvateli obce a ptá se, jak se jim daří. Právě komunikace představuje základní kámen činnosti příslušníků CIMIC. „Musíme se snažit být k místním obyvatelům vstřícní a snažit se s nimi navázat co nejintenzivnější komunikaci. Jedině takto od nich můžete získat informace, o kterých mnohdy vůbec netušíme, že by je mohli mít. Všechno je to o komunikaci a vzájemné důvěře,“ upozorňuje nadporučice.

Mezitím přijíždí vozidlo s označením mise UNIDO. Osádka se prokazuje legitimacemi této organizace a dožaduje se jednání s velitelem konvoje. Rotmistr Jindřich Podivínský se od nich dozvídá, že potřebují ozbrojený doprovod po cestě, která vede z osady směrem na jih. Celou záležitost konzultuje prostřednictvím vysílačky se svým nadřízeným. „Velitel mi řekl, že záleží jen na mně, zda jim poskytnu doprovod. Protože naším prioritním úkolem je zajistit bezpečnost skupiny CIMIC, dostali ode mne nakonec zápornou odpověď,“ dodává na závar rotmistr Podivínský.