Cvičení Saber Junction II: Baterie 13. dělostřelecké brigády poskytovala palebnou podporu

Autor: Vladimír Marek

Ve Společném mezinárodním výcvikovém centru Ozbrojených sil USA v německém Hohenfelsu vrcholí mezinárodní cvičení Saber Junction II závěrečnou etapou. České 72. praporní úkolové uskupení se slovinskými a americkými jednotkami na křídlech se snažilo s pomocí manévrové obrany zachytit mohutný útok protivníka, který měl k dispozici čtyřicet tanků. Dělostřeleckou podporu mu při tom poskytovala baterie osmi samohybných houfnic DANA, která byla začleněna do sestavy 173. americké výsadkové brigády.

Nestačili jsme ani vystoupit z vozidla a celá baterie se dala do pohybu. Jednotlivé houfnice velice rychle opouštěly skrytá postavení, automaticky se řadily do kolony a těžkým, rozbahněným terénem stoupaly k nedaleké silnici. Během několika minut překonaly vzdálenost pěti šesti kilometrů. Zde se seřadily do palebného postavení. Paralelně s tím velitelé čet zaměřili hlavní palebný směr a mohlo se střílet.

„Dostali jsme rozkaz k plnění palebného úkolu. Museli jsme opustit vyčkávací postavení, udělat co nejrychlejší manévr do vytypovaného palebného postavení. Následovalo navázání spolupráce s jednotkou průzkumu a splnění palebného úkolu,“ vysvětluje major Marcel Křenek.

To už je ale celá baterie seřazena opět do kolony a vrací se zpět do vyčkávacího postavení.

„Někomu to možná může připadat zbabělé, ale je to součástí naší taktiky. Musíme co nejrychleji vypálit salvu a zmizet. Střela totiž prozradí naše postavení a je nad slunce jasné, že protivník se nás bude snažit zničit,“ říká major Křenek. Vyčkávací postavení je již na dohled, ve vysílačce se ale ozývá, že celou kolonu sleduje neznámý pick up. Existuje podezření, že se může jednat o gerilovou jednotku protivníka, která se snaží zjistit pozici našich dělostřelců a zničit je. Za dané situace se nedá nic riskovat. Kolona se opět otáčí, zbavuje se vozidla, které ji sledovalo, a odjíždí do jiného vyčkávacího prostoru.

„Hrozilo nám rozkrytí jednotkami operujícími v prostoru operace. K tomu může dojít jak regulérními prvky protivníka, tak i těmi neregulérními, tedy prostřednictvím geril, vzbouřeneckých skupin a podobně. A to se právě stalo. Snažíme se být tak rychlí, abychom poskytovali protivníkovi co nejméně šancí na naše rozkrytí,“ dodává Marcel Křenek.

Ten je se svou skupinou začleněn do takticko-operačního centra na úrovni brigády. Z tohoto mezinárodního pracoviště se víceméně řídí celá operace. Osobně je veliteli brigády odpovědný za koordinaci veškeré palebné podpory mnohonárodní brigády.

Dělostřelecká část cvičení Saber Junction II není prioritně zaměřena na vedení palebné podpory v tom faktickém provedení, tedy že se střílí naostro. Stejně jako mechanizované jednotky jsou i dělostřelci a jejich technika vybaveni soubojovými systémy MILES. Proto je i z jejich hlediska pojato spíše takticky. Musí manévrovat, vyhýbat se regulérním a neregulérním jednotkám protivníka. „Pokud máme k dispozici soubojový systém MILES je to nesporná výhoda. Tlačí nás to k tomu, abychom se v maximální možné míře vyhnuli nesprávným velitelským rozhodnutím. Každou chybu, které se dopustíme, totiž okamžitě vidíme na tom, jak velké máme v uvozovkách ztráty,“ zdůrazňuje major Křenek.

Velitelka dělostřelecké čety poručice Veronika Rajská skončila teprve před rokem a půl školu. Je to její první mnohonárodní cvičení. „Zkušenosti, které jsem zde získala, jsou k nezaplacení. V žádné fázi cvičení nemůžeme predikovat, jak se bude dál vyvíjet. Záleží na tom, co udělá protivník a na situaci kolem nás. Nejobtížnější tady pro mne bylo reagovat na některé úkoly, které jsem nikdy předtím neřešila. Jednalo se například o ostré přivolání MEDEVACU. Ne úplně snadná byla orientace v naprosto neznámém prostoru. Také komunikace s americkými protějšky není vždy bez problémů. Američané jsou ale velice vstřícní. Většinou s nimi hovoříme o tom, co děláme a jak to děláme. Pak následuje diskuse, zda by se to nedalo dělat jinak. To nás samozřejmě posouvá dopředu. Máme určité zažité postupy a najednou nás někdo nutí přemýšlet nad tím, zda by se nedaly najít vhodnější cesty ke splnění úkolu,“ dodává na závěr poručice.