Cvičení na státní hranici s Polskem bylo ukončeno

Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

V pátek 10. března ve 12.30 hodin skončilo společné cvičení Policie ČR, Armády ČR, Celní správy, Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra a příslušníků Straže Granicznej Polska, které prověřilo připravenost a součinnost jednotlivých složek na zvládání případných úkolů spojených s migrační krizí.

Cvičení na státní hranici s Polskem bylo ukončeno

Pro Armádu České republiky se jednalo o již třetí cvičení s tímto námětem v pořadí, když první a druhý společný výcvik proběhl u státní hranice s Rakouskem a Slovenskem. „Z našeho pohledu jsou tato cvičení velmi důležitá k ověření připravených operačních plánů, dojezdových časů i praktické součinnosti vojáků s dalšími složkami v terénu,“ uvedl k významu cvičení generálmajor Petr Mikulenka, zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – ředitel Společného operačního centra MO.

Do cvičení bylo zapojeno na 70 vojáků s příslušnou přepravní technikou ze 44. lehkého motorizovaného praporu, 71. mechanizovaného praporu a 74. lehkého motorizovaného praporu. Během cvičení vojáci působili ve společných hlídkách s policisty na vybraných bývalých hraničních přechodech i na úsecích zelené hranice. V rámci cvičení bylo ověřeno i střídání směn v obtížných klimatických podmínkách. Dalším úkolem jednotek bude nyní stažení zpět do domovských posádek.