Cvičení Messenger skončilo: Vojáci jsou připravení k nasazení v Afghánistánu

Autor: kpt. Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Čtvrtek 8. listopadu, 14.00 hodin. Cvičení "Messenger 2 2012" končí. O hodinu později jsou již jednotky 6. Úkolového uskupení AČR ISAF, tedy jejího velitelství, 9. jednotky národního podpůrného prvku (NSE), 14. jednotky chemické a biologické ochrany (CHBO) a odřadu odsunu (OO) PRT připraveny na závěrečný nástup a očekávají konečný verdikt. Ten se dozvídají bezprostředně od velitele HICON (vyšší stupeň řízení) majora Petra Slámy: „K nasazení do prostoru operace jednotka připravena,“ zazní postupně všem zúčastněným jednotkám, naposledy v těsné blízkosti imitované základny Shank.

„Nebudu srovnávat jednotky prověřované tímto cvičením z důvodu rozdílného poslání při plnění úkolů v misi ISAF, rozdílné doby přípravy, rozdílného data nasazení, ale i rozdílného naplnění jednotek personálem. Mohu však konstatovat, že všechny jednotky prokázaly, že jsou připraveny k nasazení,“ pronesl zástupce řídícího cvičení a rovněž zástupce velitele pro výcvik Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov plukovník Josef Medal.

Balení, likvidování. Cvičící jednotky s technikou postupně opouští vyškovské základny KAIA (mezinárodní letiště Kábul – kasárna Dědice) a předsunutou operační základnu Shank (provincie Lógar), které se pro ně staly začátkem tohoto měsíce místem jejich nasazení v Afghanistánu. Vyškov se pomalu vrací k normálnímu režimu. Už zde nikde nepotkáváme afghánské obyvatele, které zde ztvárnili velmi přesvědčivým způsobem příslušníci imitačních skupin. Při jednom z posledních a zároveň největších incidentů celého cvičení je posílilo také několik desítek příslušníků vyškovského kurzu základní přípravy. Srocení davu padesáti Afghánců kolem příslušníků 14. jednotky chemické a biologické ochrany, jejich verbální útok na jednotku Vojenské policie, vytváření napětí, davová psychóza, vše vyhrocující se do střelby jednoho z Afghánců, činnost jednotky Vojenské policie, zranění, mrtví, to vojáci zažili na vlastní oči v předměstí Kábulu - alias na taktickém cvičišti Jeseník.

Příslušníci řídícího štábu cvičení se vrací k běžné pracovní činnosti, ale pro příslušníky cvičících jednotek splněním úkolů cvičení Messenger 2 2012 a získáním certifikace pro nasazení do zahraniční operace nic neskončilo. Naopak, vše teprve začíná…Některým z nich zbývá už jen pár nerušených chvil se svými blízkými a vyráží směr Afghánistán. Nastřelování základen, konvojů, pokusy o sebevražedné útoky, útoky výbušnými zařízeními či dopravní nehody - to je jen malý výčet z toho, co si ve Vyškově měli možnost procvičit.

"Pro jejich přípravu jsme udělali všichni maximum a oni sami také. Nezbývá než jim popřát, aby se jich po celou dobu jak v Kábulu, tak v Lógaru drželo známé heslo „těžce na cvičišti, lehce na bojišti“. „Přejeme vám všichni hodně zdaru,“ zakončil cvičení Messenger plukovník Medal.


9. jednotka NSE (národní podpůrný prvek)

 • Jednotka je koncipována k plnohodnotné podpoře všech jednotek AČR na území Afghánistánu, a to především k zabezpečení systému administrativní a logistické podpory (2. úrovně) a koordinace zdravotnického zabezpečení.

 • Pod uvedenou podporou lze především vidět akviziční činnost v prostoru nasazení, organizace a zajištění dopravy materiálu a osob, zajišťování oprav a revizí materiálu v místě nasazení, skladování materiálu.

 • Součástí poskytované podpory jsou i výjezdová skupina VP, finanční služba a právní servis a rovněž i komplexní zajištění utajovaného i neutajovaného spojení s republikou včetně zajištění spojení vojáků s jejich blízkými v České republice.

 • Nedílnou součástí národního podpůrného prvku v rámci Úkolového uskupení AČR je i jednotka Vojenské policie, která plní úkoly spojené s doprovodem všech občanů České republiky, kteří musejí vyjíždět mimo základny v Kábulu. Jedná se o špičkově vycvičené a vyzbrojené vojáky, kteří jsou na takto náročnou misi perfektně fyzicky i psychicky připraveni.

 • Kromě příslušníků 141. zásobovacího praporu Pardubice a 142. praporu oprav Klatovy 14. brigády logistické podpory Pardubice ji tvoří příslušníci Vojenské policie Praha a specialisté dalších útvarů AČR.

 • 14. brigáda logistické podpory Pardubice patří do podpůrného kompletu společných sil, který je určen k podpoře a zabezpečení činnosti zejména pozemních a vzdušných sil v operacích, ve kterých budou působit. Při nasazení úkolového uskupení v zahraničí zajišťuje spolupráci s místními orgány, vládními i nevládními organizacemi a místními obyvateli. Působení jejích příslušníků v rámci národního podpůrného prvku NSE v afghánském Kábulu, který zajišťuje logistickou podporu všem českým jednotkám v operaci ISAF, je již dlouhodobou záležitostí. Na první pohled snad vedle bojovníků pro veřejnost méně viditelnými prvky, ale hraje pochopitelně významnou roli v rámci účasti českých vojáků v zahraničních operacích a vyčleňovaných silách pro hotovostní systémy NATO a Evropské unie.

14. jednotka chemické a biologické ochrany

 • Tvoří ji chemici 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce a biologové Ústředního vojenského zdravotního ústavu z Prahy. Bude plnit vysoce specifické úkoly týkající se chemického zabezpečení, tedy vyhodnocovat radiační, chemickou a biologickou situaci na území celého Afghánistánu, identifikovat neznámé toxické, radioaktivní a biologické látky a průmyslové škodliviny a provádět expertní činnost, bude připravena odebírat vzorky a provádět jejich analýzu. Její příslušníci budou také plnit úlohu odborných instruktorů při výcviku chemických specialistů Afghánské národní armády (ANA).

 • Bude „rotovat“ v prosinci tohoto roku.

 • Prošla intenzivním výcvikem chemiků před nasazením do mise ISAF KAIA v Afghánistánu, jehož součástí byla také květnová odborná příprava, kdy cvičili společně s příslušníky 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany ve vojenském výcvikovém prostoru chemického vojska v Tisé na Děčínsku.

Odřad odsunu provinčního rekonstrukčního týmu (OO PRT)

 • Kromě 44. lehkého motorizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení jej tvoří specialisté dalších patnácti útvarů různých složek AČR.

 • Před cvičením „MESSENGER 2 2012“, tedy závěrečnou kontrolou jejich vycvičenosti pro nasazení v zahraniční operaci v Afghánistánu, strávili půl roku velmi náročnou přípravou včetně týdenního komplexního polního výcviku ve vojenském výcvikovém prostoru Březina, který se pro ně tak stal již od pondělí 29. října základnou v afghánské provincii Lógar. Měli tak poslední možnost sladit činnosti štábu při plánování operací a zdokonalit schopnosti jednotek zabezpečit veškeré spektrum činností při plánovaných přesunech vojenského materiálu. Zplánování a zabezpečení konvojů bude totiž jedním z hlavních úkolů jednotky OO PRT v Afghánistánu.