Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Cvičení JUS IN BELLO 2018 připraví vojáky do zahraniční operace EUTM v Mali

Cvičení JUS IN BELLO 2018 připraví vojáky do zahraniční operace EUTM v Mali

2.2.2018 • První workshop k přípravě takticko–metodického cvičení právní služby Armády České republiky JUS IN BELLO 2018 se konal ve středu 31. ledna za účasti zástupce náčelníka Generálního štábu – inspektora Armády České republiky generálmajora Jaroslava Kociána.

První workshop k přípravě takticko-metodického cvičení právní služby Armády České republiky „JUS IN BELLO 2018“.
První workshop k přípravě takticko-metodického cvičení právní služby Armády České republiky „JUS IN BELLO 2018“.

Samotné cvičení se uskuteční až v druhé polovině roku, tedy od 12. do 14. října. Navazuje na obdobné aktivity z předchozích let, které právní služba Armády České republiky (AČR) pořádala s Univerzitou Palackého v Olomouci. Podílí se na nich akademické složky zastoupené především právnickými a lékařskými fakultami českých univerzit v úzké spolupráci se složkami AČR a nevládními národními i mezinárodními humanitárními organizacemi.

„Cílem je procvičit a upevnit znalosti nejnovějších poznatků z oblasti práva ozbrojeného konfliktu. V letošním roce se do cvičení zapojí mimo jiné jednotka, která se bude připravovat k nasazení do zahraniční operace EUTM v Mali. Z jednání se zástupci Mezinárodního výboru Červeného kříže z 15. prosince minulého roku máme potvrzeno, že v oblasti šíření mezinárodního humanitárního práva se jedná o unikátní projekt spolupráce akademické sféry s ozbrojenými silami, který nemá v Evropě obdoby,“ vysvětlil náčelník právní služby AČR plukovník Emil Horčička.

O tom, jak akademici oceňují spolupráci a podporu příslušníků AČR svědčí skutečnost, že v úvodní části workshopu předal proděkan olomoucké Právnické fakulty Martin Faix podplukovníku Otakaru Foltýnovi cenu Miroslava Liberdy za dlouholetou spolupráci v oblasti přednášek a zaměstnání s tematikou mezinárodního humanitárního práva pro studenty.

Hodnoťte a doporučte:


Fotogalerie
  • První workshop k přípravě takticko-metodického cvičení právní služby Armády České republiky „JUS IN BELLO 2018“. První workshop k přípravě takticko-metodického cvičení právní služby Armády České republiky „JUS IN BELLO 2018“. První workshop k přípravě…
  • Společná fotografie, zleva zástupce náčelníka Generálního štábu – inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián, proděkan Právnické fakulty Univerzity Palackého Martin Faix, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář a náčelník Právní služby AČR plukovník Emil Hořčička. Společná fotografie, zleva zástupce náčelníka Generálního štábu – inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián, proděkan Právnické fakulty Univerzity Palackého Martin Faix, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář a náčelník Právní služby AČR plukovník Emil Hořčička. Společná fotografie, zleva…
  • Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář hovoří s proděkanem Právnické fakulty Univerzity Palackého Martinem Faixem. Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář hovoří s proděkanem Právnické fakulty Univerzity Palackého Martinem Faixem. Náčelník Generálního štábu…
  • Proděkan Právnické fakulty Univerzity Palackého Martin Faix předal cenu Miroslava Liberdy podplukovníku Otakaru Foltýnovi. Proděkan Právnické fakulty Univerzity Palackého Martin Faix předal cenu Miroslava Liberdy podplukovníku Otakaru Foltýnovi. Proděkan Právnické fakulty…
  • První workshop k přípravě takticko-metodického cvičení právní služby Armády České republiky „JUS IN BELLO 2018“. První workshop k přípravě takticko-metodického cvičení právní služby Armády České republiky „JUS IN BELLO 2018“. První workshop k přípravě…

Autor: podplukovník Mgr. Jindřich Plescher