Cvičení JUS IN BELLO 2018 připraví vojáky do zahraniční operace EUTM v Mali

Autor: podplukovník Mgr. Jindřich Plescher

První workshop k přípravě takticko–metodického cvičení právní služby Armády České republiky JUS IN BELLO 2018 se konal ve středu 31. ledna za účasti zástupce náčelníka Generálního štábu – inspektora Armády České republiky generálmajora Jaroslava Kociána.

Samotné cvičení se uskuteční až v druhé polovině roku, tedy od 12. do 14. října. Navazuje na obdobné aktivity z předchozích let, které právní služba Armády České republiky (AČR) pořádala s Univerzitou Palackého v Olomouci. Podílí se na nich akademické složky zastoupené především právnickými a lékařskými fakultami českých univerzit v úzké spolupráci se složkami AČR a nevládními národními i mezinárodními humanitárními organizacemi.

„Cílem je procvičit a upevnit znalosti nejnovějších poznatků z oblasti práva ozbrojeného konfliktu. V letošním roce se do cvičení zapojí mimo jiné jednotka, která se bude připravovat k nasazení do zahraniční operace EUTM v Mali. Z jednání se zástupci Mezinárodního výboru Červeného kříže z 15. prosince minulého roku máme potvrzeno, že v oblasti šíření mezinárodního humanitárního práva se jedná o unikátní projekt spolupráce akademické sféry s ozbrojenými silami, který nemá v Evropě obdoby,“ vysvětlil náčelník právní služby AČR plukovník Emil Horčička.

O tom, jak akademici oceňují spolupráci a podporu příslušníků AČR svědčí skutečnost, že v úvodní části workshopu předal proděkan olomoucké Právnické fakulty Martin Faix podplukovníku Otakaru Foltýnovi cenu Miroslava Liberdy za dlouholetou spolupráci v oblasti přednášek a zaměstnání s tematikou mezinárodního humanitárního práva pro studenty.