Cvičení i mise v zahraničí. Hraničtí o úkolech na letošek informovali velitele pozemích sil

Autor: nadporučík Radek Hampl

Velitelství 7. mechanizované brigády a 71. mechanizovaný prapor, dislokované v kasárnách generála Zahálky v Hranicích, navštívil 22. ledna velitel Pozemních sil AČR generálmajor Ján Gurník.

V rámci pracovního jednání jej velitel 7. mechanizované brigády plukovník Josef Kopecký seznámil se současnou situací, hlavními úkoly brigády i problémy, které jejich plnění ztěžují.

7. mechanizovaná brigáda bude v roce 2014 plnit celou řadu důležitých úkolů jak doma, tak v zahraničí. V březnu ukončí svoje působení v Afghánistánu 1. strážní rota BAF o síle 150 vojáků ze 73. tankového praporu. V říjnu tuto jednotku naplní příslušníci 72. mechanizovaného praporu.

V závěrečné fázi přípravy na misi EUTM v Mali je 71. mechanizovaný prapor, 74. lehký motorizovaný prapor se začíná připravovat na možné nasazení závěrem roku tamtéž. Kromě zahraničních operací bude brigáda cvičit s kolegy ze 4. brigády rychlého nasazení ve VVP Doupov při jejich certifikačním cvičení.

Další důležité cvičení Anakonda se uskuteční v září v Polsku, v závěru roku se pak vojáci 7. mechanizované brigády vydají za hranice do Německa, kde se ve výcvikovém prostoru v Hohenfelsu bude konat cvičení Saber Junction. Souběžně s těmito akcemi bude brigáda celý rok cvičit dle vlastního plánu zejména ve VVP Libavá. „Zaměříme se na činnost v celém spektru operací. Ambicí brigády je všechny úkoly výcviku roku 2014 bezezbytku naplnit,“ uvedl plukovník Josef Kopecký.

Od velitele 71. mechanizovaného praporu podplukovníka Jana Zezuly si generál Gurník nechal podrobně objasnit situaci u jeho praporu a hlavní úkoly tohoto výcvikového roku. „V současné době dokončujeme přípravu k nasazení 3. úkolového uskupení AČR EU TM Mali s plánovaným nasazením od počátku března, čekají nás rotní taktická cvičení i vyvedení praporního úkolového uskupení v rámci cvičení Saber Junction v německém Hohenfelsu,“ konstatoval velitel praporu a pozornost věnoval i metodám a způsobům, jakými jsou připravováni velitelé všech stupňů i štáb na plnění těchto úkolů.

Hovořilo se také o stavu výzbroje praporu, který je vybaven bojovými vozidly pěchoty BVP-2. Přítomní velitelé se shodli, že by bojové vozidlo pěchoty sice potřebovalo řadu modernizací, vylepšení a oprav, ale i v současné době je tento prostředek účinnou a spolehlivou zbraní.

Velitel pozemních sil Ján Gurník během své kariéry několik let působil u 7. mechanizované brigády, proto měl zájem osobně se seznámit se současným stavem historických budov hranických kasáren. Podíval se i do ubytovacích prostor vojáků a parků vojenské techniky. „Je zřejmé, že do údržby těchto kasáren je potřeba investovat nemalé finanční prostředky, které však v armádním rozpočtu nejsou,“ zhodnotil výsledky inspekce. „Během uplynulých let nedošlo k žádným podstatným změnám a modernizacím. Jsem však potěšen, že nedošlo ani ke změnám k horšímu, že se vám daří udržovat všechny prostory v provozuschopném stavu,“ zakončil obhlídku kasáren generál Gurník.