Cvičení Ghost Hunters 2012 dnes skončilo

Autor: kapitán Kamil Vícha, 53. brigáda průzkumu a elektronického boje Opava

Od 4. do 12. října 2012 se ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina a v přidělených prostorech Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov uskutečnilo cvičení 53. brigády průzkumu a elektronického boje Ghost Hunters 2012.

Cvičení prověřilo schopnosti jednotky zpravodajství sledování a průzkumu (Intelligence, surveillance, reconnaissance – ISR) při řízení a koordinaci činnosti prvků pozemního průzkumu, HUMINT, elektronického boje a IMINT a jejího využití v rámci vytvářených Úkolových uskupení (ÚU) AČR. 

Na pozadí situace přibližující reálnou činnost vojáků v zahraniční operaci ISAF v Afghánistánu prověřil řídící štáb brigády jednotku ISR v celém spektru činností. Hlavním úkolem jednotky byl sběr a analýza informací s cílem podpořit rozhodovací proces velitele ÚU. Cvičení bylo výjimečné svým zaměřením i rozsahem. Mimo jiné navázalo na dlouhodobější úsilí příslušníků 53. brigády průzkumu a elektronického boje na tvorbu koncepce C4ISR AČR. Při přípravě a provedení samotného cvičení hrály velmi významnou roli praktické zkušenosti z činnosti prvku ISR ze zahraničních nasazení a získané poznatky z přípravy jednotlivých brigádních úkolových uskupení na bázi 4. brigády rychlého nasazení. Vojáci plnili úkoly za podpory nejmodernějších dostupných prostředků průzkumu, elektronického boje včetně operačně taktického systému velení a řízení.

Ve čtvrtek 11. října 2012 se cvičení zúčastnili generálmajor Miroslav Žižka - první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, brigádní generál Jaroslav Kankia - zástupce ředitele Společného operačního centra MO a velitelé brigád.

Na závěr prezentací a diskusí o zpravodajské podpoře generálmajor Žižka uvedl: „Mohli jsme vidět, jaký jste udělali pokrok ve vaší práci a schopnostech. Přítomní velitelé brigád po dnešku vědí, jakou schopnost jim můžete poskytnout. Teď jen záleží na vaší vzájemné spolupráci.“

Získané praktické zkušenosti a poznatky jsou nejdůležitějším výstupem tohoto cvičení. Tyto znalosti využijí vojáci pro stanovení cílů v oblasti přípravy a výcviku jednotlivých odborností brigády ve výcvikovém roce 2013. Při závěrečném nástupu zástupce velitele 53. brigády průzkumu a elektronického boje plukovník Pavel Andráško řekl: „Děkuji všem za odvedenou práci. Vím, že tímto nástupem naše cvičení nekončí. Naopak, je potřeba jej řádně vyhodnotit. Z nalezených nedostatků a chyb se dokážeme poučit a tak ještě zlepšit svoji práci pro druhé.“