Cvičení Capable Logistician vstoupilo do hlavní části

Autor: major Jan Šulc, Capable Logistician 2013, Slovensko

Slavnostním nástupem cvičících vojsk byla odpoledne v neděli 16. června zahájena ve Vojenském výcvikovém prostoru Lešť na Slovensku hlavní část dosud největšího mnohonárodního standardizačního a interoperabilního polního logistického cvičení Capable Logistician 2013, jehož přípravu a řízení zajišťuje Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky se sídlem v Praze.

Cvičení Capable Logistician 2013 se účastní 1750 vojáků a logistických odborníků s 600 kusy techniky z celkem 35 zemí NATO a partnerských států. Po splnění úkolů první fáze násunu sil a jejich rozvinutí v prostoru simulované koaliční operace budou nyní logisté prakticky nacvičovat činnost v jednotlivých funkčních oblastech. Tyto funkční oblasti představují základní činnosti logistického zabezpečení, jaké vyžadují vojenské jednotky v operaci od zabezpečení municí a vodou počínaje, přes přepravu materiálu, až například po opravy a vyprošťování těžké bojové techniky. Ostatně mnohé z prostředků nasazených na Lešti jednotlivé státy používají či používaly například během svého působení v Iráku a Afghánistánu. Součástí cvičení je v rámci podpory hostitelskou zemí i zajištění stravování, ubytování a dalších služeb pro cvičící.

Jak řekl na zahájení cvičení ředitel Sekce logistiky Ministerstva obrany ČR brigádní generál Vladimír Halenka: „Jedním ze základních poslání Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky (MLCC) je připravovat a vylepšovat výcvik a interoperabilitu nejen mezi státy NATO, ale i dalšími partnerskými zeměmi. Toho přirozeně nelze dosáhnout na papíře nebo na učebně. To se musí realizovat především v podmínkách reálného polního života. Proto MLCC, potažmo Česká republika byla iniciátorem právě probíhajících cvičení.“

Jsou to totiž právě potřeby reálných operací a zefektivnění přístupu k plnění úkolů v mezinárodním prostředí, které byly impulsem k přípravě cvičení Capable Logistician 2013, jak generál Halenka doplnil: „Dosud byla logistika zajišťována především v odpovědnosti na národní úrovni, ale stále více se ukazuje, že to nelze takto dělat dál ze dvou jednoduchých důvodů. Tím prvním je, že si to stále méně států může s ohledem na náklady dovolit a tím druhým je, že několik vedle sebe v operaci paralelně existujících národních systémů vede logicky ke zbytečným vzájemným překryvům a přesahům, čímž klesá celková efektivita. Cvičení Capable Logistician 2013 by mělo zajistit to, že si napříště budeme podstatně víc věřit, že to vše umíme udělat stejně dobře i jeden pro druhého.“ Právě takovou mnohonárodní spoluprací bude možné do budoucna dosáhnout dalších podstatných úspor.

Jak podotkl ředitel cvičení Capable Logistician 2013 a zároveň i ředitel Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky se sídlem v Praze plukovník Miroslav Pelikán: „V rámci NATO se již delší dobu snažíme implementovat princip kolektivní odpovědnosti za logistiku. Proto Česká republika stála u zrodu Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky se sídlem v Praze. Na základě našeho úzkého partnerství se Slovenskou republikou jsme se rozhodli ukázat jako příklad efektivní spolupráce to, že lze, aby Česká republika prostřednictvím MLCC plánovala a řídila takto velké a unikátní cvičení, které je významným milníkem v rozvoji mnohonárodních logistických schopností, a Slovenská republika jej hostila na svém území.“

To potvrdil i náčelník Štábu pro podporu operací Ozbrojených sil Slovenské republiky brigádní generál Juraj Krištofovič: „Tímto cvičením jsme chtěli vytvořit takový základ. Ukázat způsob jak a především, že je to vůbec společně možné realizovat v mezinárodním prostředí zejména z hlediska použitelnosti v operacích pod vedením NATO.“

V rámci cvičení proto nebylo zapomenuto ani na velmi významnou oblast přepravy jednotek do místa operace a jejich stažení zpět, což je nyní velmi aktuální téma například s ohledem na blížící se ukončení operace ISAF v Afghánistánu. „Tímto zahajovacím ceremoniálem začala hlavní část cvičení Capable Logistician 2013, které však jako takové začalo již 8. června 2013 a to právě přepravou sil a prostředků účastnických států do prostoru operace. K tomu byla využita jak letecká, tak i železniční a silniční přeprava, čímž jsme využili prakticky všechny možné druhy přepravy. Stejně tak, jako to budeme znovu realizovat na konci cvičení,“ doplnil plukovník Pelikán.

Na závěr je nutné zmínit zapojení Armády České republiky do cvičení Capable Logistician 2013. Celkem se tohoto cvičení na Slovensku za českou stranu zúčastní 141 osob a 40 kusů techniky. Účast je velmi významná jak v jednotlivých štábech, kde čeští vojáci zastávají klíčové pozice, tak i přímo v procvičovaných oblastech, přičemž hned ve dvou z nich jsme vedoucí zemí.