Cvičení Capable Logistician 2013: vojáky navštívil ministr obrany

Autor: Vladimír Marek

Alianční cvičení Capable Logistician 2013, které se koná ve vojenském výcvikovém prostoru Lešť, vyvrcholilo ve čtvrtek 20. června. Mezi celou řadou významných hostů, nejen z členských zemí NATO, nechyběl ani ministr obrany ČR Vlastimil Picek a náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel. Za slovenskou stranu se na cvičení přijel podívat prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič a ministr obrany SR Martin Glváč. Na cvičení zavítal i Vojenský výbor NATO.

Hosté měli možnost zhlédnout dynamickou ukázku, jejíž součástí byla mimo jiné demonstrace přepravy techniky a materiálu jak po komunikacích, tak i vzduchem, doplňování pohonných hmot, ale i napadení konvoje a odražení útočníků.

„Jsem rád, že jsem mohl navštívit právě toto cvičení. Byl jsem totiž u zrodu projektu Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky, které vzniklo v roce 2011 na Generálním štábu AČR v Praze. V této souvislosti bych rád vzpomenul duchovní otce tohoto systému, kterými jsou ředitel centra plukovník Miroslav Pelikán a velvyslanec ČR při NATO Jiří Šedivý,“ připomenul Vlastimil Picek. „Jsem rád, že tato koordinace v rámci Aliance funguje. Chtěl bych poděkovat Mnohonárodnímu centru pro koordinaci logistiky, ale především Slovenské republice za to, že poskytla tyto prostory. To, co jsme měli možnost vidět, se skutečně přibližovalo reálné situaci.“

V odpoledních hodinách hosté navštívili polní pracoviště zaměřené na vyprošťování, odtah a opravy techniky. Zde se mohli seznámit s postupy při vyprošťování vojenské techniky a jejími improvizovanými opravami přímo na místě.

Náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel připomenul, že bez logistiky nemůže fungovat žádná operace. „Logistika je jedna z našich priorit, již léta se do ní snažíme investovat. Profilujeme se jako národ, který tak oblast tlačí kupředu. Budeme se samozřejmě inspirovat nejnovějšími trendy v této sféře, které jsme zde mohli vidět. Nepovažuji ale za nejdůležitější to, která země bude mít jakou techniku. Mnohem významnější je přechod od národní k mnohonárodní logistice.“

Ředitel Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky plukovník Miroslav Pelikán zdůraznil, že cvičení se v neděli velmi dobře rozeběhlo. Hned následující den začaly naplno pracovat všechny funkční oblasti. „Joint Logistics Support Group, což je vlastně logistický prvek velení a řízení, dosáhl závěrečných operačních schopností již minulý týden ve čtvrtek. Od samého začátku byl tedy schopen řídit podřízené mnohonárodní integrované logistické jednotky. Což je vlastně sedmnáct funkčních oblastí, které se zaměřují na vodu, palivo, munici, dopravu, přesuny, opravy, vyprošťování a další logistické disciplíny. Také tyto oblasti dosáhly velmi dobrých výsledků.

Spokojeni můžeme být i s činností buňky, která se zaměřuje na hodnocení. Ta navázala spolupráci s jednotlivými oblastmi a pomáhá jim. Mohu tedy říci, že cvičení se zcela určitě povedlo. Mezi jednotlivými národními zástupci jsme si udělali také průzkum, jak často by se měla takováto příprava konat. Hovořilo se o tom, jestli jednou za dva, tři či čtyři roky. Všichni jsme se ale shodli, že takovéto logistické cvičení potřebujeme častěji,“ dodal.