Cvičení Athena 2017 připravovalo vojáky na zvládnutí situace po teroristickém útoku

Autor: kpt. Radek Hampl

Příslušníci štábu 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“ z Hranic se společně se 3. mechanizovanou brigádou z rakouského Mauternu ve dnech 6. až 10. listopadu účastnili cvičení za podpory simulačních technologií ve výcvikovém centru rakouského městečka Weitra.

Výcvik jednotek rakouské armády o velikosti praporu (na bázi 33. a 19. pěšího praporu) byl zaměřen na řízení operace a zvládnutí situace po teroristickém útoku v hlavním městě Rakouska. Cílem cvičení bylo prohloubit spolupráci a zdokonalit štáby 3. mechanizované brigády, 71. mechanizovaného praporu a složek integrovaného záchranného systému v reakci na nové bezpečnostní hrozby vedené proti obyvatelstvu. Nejsložitějším úkolem byla synchronizace činností bezpečnostních složek v místě vzniku incidentu, okamžitá záchrana a pomoc zasaženému obyvatelstvu.

V průběhu vedení operace Athena 17 se procvičil a zdokonalil štáb 71. mechanizovaného praporu zastoupený operační, zpravodajskou a logistickou skupinou. Účastnící strany spolu komunikovaly v anglickém jazyce.

„Získali jsme nové zkušenosti v rámci řízení krizového managementu po vzniku teroristického útoku vedeného v urbanizovaných zónách hlavního města,“ řekl vedoucí skupiny štábu 71. mechanizovaného praporu a zástupce náčelníka štábu kpt. Luboš Ondruš s tím, že v rámci dalšího rozvoje vzájemné spolupráce budou i nadále pokračovat v nastaveném trendu.