Chemici z Liberce se učili nové postupy dekontaminace v extrémních podmínkách

Autor: nrtm. Pavel Tichý, zastupující TID 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany

Chemičtí specialisté z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce se poprvé zúčastnili kurzu CBRN Winter Course, který se konal ve švédském městě Umeå. Cílem bylo navázat spolupráci v oblasti problematiky ochrany proti zbraním hromadného ničení v extrémních podmínkách, porovnání zavedených postupů a materiálu s dalšími zahraničními týmy a zapojení se do národního cvičení švédské armády.

Zážitek z opravdové zimy - CBRN WINTER COURSE

Účastníci se na kurzu seznámili především se základním postupem při průzkumu radiační a chemické situace v extrémních zimních podmínkách. Instruktoři vše nejdříve vysvětlili, teprve poté mohli vojáci přistoupit k praktickému cvičení. Součástí kurzu byl i výcvik pro studenty v neznámém a nehostinném terénu.

„Postupy při plnění úkolů se tolik nelišily od standartních národních postupů, nicméně ty švédské kladou důraz především na včasnou dekontaminaci, kdy je nutné se kvůli nízkým teplotám vyvarovat hypotermii osob, a na svěřený materiál vzhledem k destruktivním vlastnostem vody při nízkých teplotách,“ řekl nadporučík Petr Svítil, jeden z účastníků.

Průzkum komplikoval napadaný sníh

S největším problémem se účastníci kurzu setkali při průzkumu, kdy detekci chemických látek znesnadňoval napadaný sníh. V těchto podmínkách je ale možné využívat dekontaminační a detekční prášky, které redukují nutnost používat vodu.

„V budoucnu tak po vzájemné dohodě bude možné využít i národní detektory CBRN látek (chemické, biologické, radiologické a jaderné látky a materiály pozn. redakce) v průběhu cvičení a tím ověřit jejich funkčnost v extrémních podmínkách,“ dodal nadporučík Svítil.

„Kurz se jeví jako velmi přínosný, čeští chemičtí specialisté jsou již zvyklí na činnosti v pouštním prostředí, tato příležitost ale rozšíří naše schopnosti působit i v extrémních zimních podmínkách,“ konstatoval velitel 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce plukovník Karel Navrátil.


  • CBRN Winter Course navazuje na tradici cvičení odborných výcviků složek švédské armády, které se zaměřují na problematiku ochrany proti zbraním hromadného ničení v zimních podmínkách.
  • V minulosti byly tyto národní kurzy určeny pouze k výcviku chemických specialistů - instruktorů, v současné době je ambice zapojit protichemické jednotky dalších evropských států.
  • CBRN Winter Course 2018 byl pilotní v této iniciativě za účasti českého týmu z Liberce a dalších týmů z dánské a rakouské armády.