Charitativní štafetový běh podpoří rodiny, které vychovávají postižené děti

Autor: Jaroslav Zoubek

Třicet tisíc korun pro Společnost pro ranou péči z. s. Takovou částku se podařilo vybrat na charitativním štafetovém orientačním běhu Pomáhejme během 2018, který v pátek 7. září pořádal na prostějovském letišti 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka. O co nejlepší umístění se utkalo sedm týmů. Kromě domácího praporu také tým z 53. pluku průzkumu a elektronického boje z Opavy a Vojenské policie z Olomouce.

Úkolem vojáků bylo zorientovat se na trati podle mapy a v časovém limitu 25 minut najít co nejvíce bodů ohodnocených podle vzdálenosti od startu a poté předat štafetu dalšímu v týmu. V každém družstvu bylo pět vojáků a dohromady mohli získat až 510 bodů. Běh soutěžících zpestřily také seskoky z vrtulníku Mi-171Š a statické ukázky vojenské techniky.

Zvítězila 1. průzkumná rota

Nejvíce bodů, celkem 398, nasbíral tým 1. průzkumné roty. Těsně za ním se umístil tým roty bezpilotních průzkumných prostředků a třetí místo patřilo štábu 102. průzkumného praporu.

Vojáci charitativní akcí vybrali 30 tisíc korun, které předali předsedkyni Společnosti pro ranou péči Pavle Matyášové. „Děkuji za tento dar. I díky vaší pomoci přijde podpora rodinám co nejdřív, tedy tehdy, když je nejvíc potřeba,“ řekla Pavla Matyášová.

Podpora klientských rodin

Dodala, že letošní výtěžek půjde na podporu klientských rodin, které vychovávají děti s postižením nebo ohrožené vývojem. Za vybranou částku zakoupí pomůcky pro podporu vývoje dětí, rozvoje hrubé a jemné motoriky, senzorickou a zrakovou stimulaci a rozvoje jejich komunikace.

Na závěr jeden z vojáků 102. průzkumného praporu předal Společnosti pro ranou péči pomůcku v hodnotě 28 tisíc, kterou dříve využíval jeho handicapovaný syn Matyáš. Nyní pomůcku, která pochází z Velké Británie, může pomoci ostatním rodinám ve stejné situaci.