Čeští vojáci zahájili výcvik v Litvě, přivítal je tamní ministr obrany

V úterý 10. ledna ve zhruba 15 hodin odpoledne dorazilo 112 českých vojáků spolu s technikou vlakem z Bučovic do litevského Šeštokai. Po vyložení techniky se odtud jednotka, tvořená převážně příslušníky 74. lehkého motorizovaného praporu, přesunula po vlastní ose do kasáren ve 320 kilometrů vzdáleném městě Klaipeda.

K vojákům promluvil i litevský ministr obrany

K vojákům promluvil i litevský ministr obrany

„V doprovodu litevské Vojenské policie nám přesun v konvoji trval přibližně 8 hodin, takže jsme do cíle dorazili ve 2 hodiny po půlnoci 11. ledna,“ doplnil velitel jednotky kapitán Miroslav Maixner.

Dnes, tedy ve středu 11. ledna, se uskutečnilo v Klaipedě oficiální přivítání české jednotky na cvičení Training Bridge. Na nástupu české vojáky spolu s jejich litevskými kolegy pozdravil ministr obrany Litvy Raimundas Karoblis. Za českou stranu byl přítomen vojenský a letecký přidělenec ČR v Pobaltí podplukovník Tomáš Říman, který poté uvedl: „Naši litevští partneři si velmi váží výcvikové aktivity zemí V4, kterou právě příslušníci Armády ČR v Litvě zahajují. Vedle významu a konkrétního přínosu společného výcviku je nutné ji vnímat i jako jedinečnou příležitost, kterou nám toto cvičení přináší pro navázání přímých profesních a přátelských vztahů mezi našimi a litevskými vojáky. To je pro naši další spolupráci vždy neocenitelné.“

„Zítra dokončíme takzvaný „inprocessing“, tedy nezbytné bezpečností a organizační poučení, a poté zahájíme plnění jednotlivých praktických plánovaných výcvikových úkolů,“ upřesnil kapitán Maixner k další činnosti a dodal: „Do nedalekého výcvikového prostoru Kairiai vyrazíme poprvé 13. ledna.“ V první fázi vojáky čeká společná práce štábů a národní výcvik. Na to pak naváže již přímá součinnost české a litevské jednotky při výcviku v terénu. Naše a litevské vojáky tak v nadcházejících týdnech čeká řada náročných úkolů v obtížných klimatických podmínkách zimního Baltu. Cvičení Training Bridge potrvá až do 20. března.

Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR, foto: litevské ozbrojené síly