Čeští vojáci na Slovensku cvičili, jak zjistit přítomnost bojových chemických látek

Autor: kpt. Lucie Machorková, tisková a informační důstojnice 26. pVŘPz

Intenzivní pětidenní výcvik v manipulaci s otravnými látkami absolvovali vojáci chemických odborností jednotek vzdušných a pozemních sil společně s příslušníky Agentury vojenského zdravotnictví u slovenského Výcvikového a testovacího centra radiační, chemické a biologické ochrany v Zemianských Kostoľanoch. Cvičení se jmenovalo Toxic Leak 2017 a uskutečnilo se v minulých dnech.

„Výcvikové centrum poskytuje cvičícím veškeré logistické zabezpečení včetně zdravotnického. Navíc disponuje jistými technickými vymoženostmi, jako je například automatická kontrolní kabina. Pro nás ale mají největší přínos výnosy z kamer, kterými jsou osázena všechna pracoviště, takže instruktoři nebo vojáci, kteří se v tu chvíli neúčastní výcviku, mohou na učebně metodicky sledovat postupy svých kolegů při práci s chemickými bojovými látkami,“ vysvětlil výhody přípravy chemických specialistů na Slovensku řídící cvičení major Jiří Románek z 26. pluku velení, řízení a průzkumu.

Cvičení prohlubovalo znalosti a dovednosti

Výcvik v prostředí, které se přibližuje reálným podmínkám kontaminovaného prostoru, mělo za cíl prohloubit znalosti a praktické dovednosti vojenských profesionálů v manipulaci s bojovými chemickými látkami. Důležité je však i odbourání psychické zábrany při práci s reálnými otravnými látkami.

Chemičtí specialisté si během cvičení vyzkoušeli nejen postupy zjišťování přítomnosti chemických a radioaktivních látek a provádění opatření spojených s dekontaminací, ale prověřili si také funkčnost detekčních přístrojů. Po celou dobu výcviku se pohybovali v ochranných maskách a protichemických oblecích. Použity byly látky jako VX, yperit, difosgen nebo sarin. Před skutečností, že tyto látky umí opravdu zabíjet, varují cedule s výrazným červeným nápisem „Pásmo ohrožení“, nebo jasně vypovídající žlutá cedule „Pozor jed“ s černou lebkou.

Nízké teploty

„Letos nám výcvik komplikovaly nízké teploty, které v některých dnech dosahovaly až k bodu mrazu. Cvičící se museli vypořádat se ztíženými podmínkami jak při přesunu na chemický polygon, tak i při vlastní činnosti na něm. Obsluha přístrojů zkřehlými prsty v gumových rukavicích nebyla jednoduchá. Mráz navíc ovlivnil i funkčnost určitých prostředků a techniky,“ přiblížil průběh náročného výcviku velitel cvičící jednotky poručík Tomáš Moravec z 263. praporu podpory 26. pluku.

V rámci Toxic Leak 2017 si vojáci pod vedením majorky Marie Vašulkové z Agentury vojenského zdravotnictví vyzkoušeli poskytnutí první pomoci použitím antidota proti nervově paralytickým látkám aplikací ComboPenu.


Výcviku se zúčastnili příslušníci 21. základny taktického letectva, 22. základny vrtulníkového letectva, 25. protiletadlového raketového pluku, 26. pluku velení, řízení a průzkumu, 15. ženijního pluku a Agentury vojenského zdravotnictví v celkovém počtu 35 cvičících.