Čeští chemici se při cvičení na Slovensku zdokonalovali ve zjišťování chemických látek

Autor: nadrotmistr Pavel Tichý

Neodmyslitelnou součástí přípravy chemických specialistů naší armády je výcvik s reálnými toxickými látkami. Od 22. do 28. dubna proto vojáci z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, 15. ženijního pluku a 74. lehkého motorizovaného praporu využili prostory chemického polygonu v Zemianských Kostoľanoch, aby během cvičení Toxic Leak I 2018 zlepšili své dovednosti v podmínkách práce v kontaminovaném prostředí.

Chemici cvičili na Slovensku s toxickými látkami

Slovenské centrum se specializuje na výcvik s toxickými chemickými látkami chemiků Ozbrojených sil Slovenské republiky, expertů Ministerstva vnitra Slovenské republiky a příslušníků zahraničních armád.

„Během výcviku s toxickými látkami získávají vojáci důvěru v používání ochranných pomůcek, prověřují si spolehlivost a funkčnost detekčních prostředků a upevňují si návyky při bezpečném pobytu v kontaminovaném prostředí,“ zhodnotil výcvik vedoucí instruktor nadporučík Martin Maralík.

Vojáci zjišťovali přítomnost radioaktivních a chemických látek pomocí dozimetrických přístrojů a chemických průkazníků. „Přítomnost bojových chemických látek, konkrétně se jednalo o yperit, sarin a látku VX jsme na površích techniky, materiálu a ochranných pomůcek identifikovali pomocí detekčních proužků, průkazníkových papírků, ale i pomocí nového přístrojového vybavení FirstDefender a TruDefender,“ popsal řídící cvičení major Martin Holub. Chemici trénovali také poskytnutí první pomoci použitím speciálního protijedu proti nervově paralytickým látkám.

Během plnění úkolů a po ukončení činnosti prováděli chemici vlastní úplnou dekontaminaci používaných ochranných masek, protichemických oděvů a materiálu. Pracovali s individuálním protichemickým balíčkem a odmořovacími soupravami určenými k částečné speciální očistě zbraní či povrchu techniky.